Mai Vũ

@MaiVu
Con tín thác vào Chúa
Subscribers349
Subscriptions107
Views74.58k
THÊM KIẾN THỨC THÊM SỨC MẠNH. Link của mỗi bài viết trên Minds nằm ở phần thời gian posted bài. Ai giỏi văn thì làm thơ về người yêu nước. Ai giỏi hát thì hát giúp dân ta tăng tin thần. Ai giỏi vẽ thì vẽ tranh cổ động dân tình. Mỗi người yêu nước theo một cách riêng mình. Nhưng ai ai cũng là người yêu nước.
Độc lâp - Tư do - Thịnh vượng
Kính Mắt - Dây Lưng - Ví Da - Bật Lửa Hàng Hiệu
Facebook: Lê Thanh Hương (Hoa Xương Rồng)
Give up or give your best!
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
74.58k
Subscribers
Subscriptions