Lynnpham

@Lynnpham
Chúng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp nhưng chúng ta cần “đạo đức” để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. We might not be intelligent and pretty as we expected, but we need “a private morality” to nourish “ a beautiful Soul“
Subscribers352
Subscriptions166
Views29.66k
Bio
Chúng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp nhưng chúng ta cần “đạo đức” để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. We might not be intelligent and pretty as we expected, but we need “a private morality” to nourish “ a beautiful Soul“
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
29.66k
Subscribers
Subscriptions
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
29.66k
Subscribers
Subscriptions