Phạm Hà

@Hapham1930
Subscribers1k
Subscriptions280
Views189.61k

Độc lâp - Tư do - Thịnh vượng

- Nơi tiếp nhận & chia sẻ thông tin đa chiều về tình hình kinh tế - chính trị đất nước - Không đảng phái, không tôn giáo, không chính trị.

Trang Minds này không phải do Sư Phụ Thích Thông Lai Quản Lý Đây là một đệ tử mến mộ tình yêu quê hương đất nước của Sư Phụ mà lập ra 💐💮🌺🌷🌷🌷🌺💮💐

Chúng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp nhưng chúng ta cần “đạo đức” để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. We might not be intelligent and pretty as we expected, but we need “a private morality” to nourish “ a beautiful Soul“

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
189.61k
Subscribers
Subscriptions
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!