Cừu Vui Vẻ

@Cuuvuive
FREEDOM IS NOT FREE
location_onNông Trại Vui Tươi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Subscribers4k
Subscriptions8k
Views296.94k
Bio
FREEDOM IS NOT FREE
Nostr
16262f71da9832fb74b67d5be82527c663abc0df92d4bd8be6f8df1e927706da
Location
Nông Trại Vui Tươi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
296.94k
Subscribers
Subscriptions
Location
Nông Trại Vui Tươi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
296.94k
Subscribers
Subscriptions