Cogly

@Congly1
Hãy nhận biết chính mình! Hiểu biết là sức mạnh.. Vinh dự thay cái chức vụ làm người trên thế giới! 😂
location_onBình Định
Subscribers670
Subscriptions753
Views35.05k
Bio
Hãy nhận biết chính mình! Hiểu biết là sức mạnh.. Vinh dự thay cái chức vụ làm người trên thế giới! 😂
Nostr
c2c28fb86dcd6d2165357784f3cdeb1321bcfb2ff3bd64f68a9f93257ae781d1
Location
Bình Định
Joined
Oct 2018
Groups
Channel Views
35.05k
Subscribers
Subscriptions
Location
Bình Định
Joined
Oct 2018
Groups
Channel Views
35.05k
Subscribers
Subscriptions