Cherryrubby

@Cherryrubby
Subscribers31
Subscriptions6
Views0

Không có hy sinh không có chiến thắng nhật ký yêu nước - nhat ky yeu nuoc

Minds
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

Phạm Văn Minh
  • verified_user

"Nếu không tự mình bước tới bờ hương chín. Thì cõi mật không tụ về trong trái." BG SÁCH THẤY TRÊN MẠNG Đường về nô lệ (Hayek) https://goo.gl/8BJ4CF Chính trị bình dân - (Đoan Trang) Tái bản 1: https://goo.gl/M2yBDZ Bản mới: https://goo.gl/igo8aA Chết dưới tay Trung Quốc (Navarro) https://goo.gl/sRFsMF Phơi bày bản chất của nhà nước (Rothbard) https://goo.gl/6ppRt3 Quyền lực của kẻ không quyền lực (Havel) https://goo.gl/dRr38i _______________ HỒI KÝ NGUYỄN TRUNG (bản chính thức) TÔI LÀM “CHÍNH TRỊ” Những kỉ niệm và trăn trở https://goo.gl/hcWqfQ _______________ HỘI THẢO "VIỆT NAM VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI", Warsaw Poland Trật tự? Trật tự gì? (Cao Huy Thuần) https://goo.gl/vXoGgw Việt Nam: Những biểu hiện trong chính sách kinh tế sai lầm dựa vào nước ngoài để phát triển (Vũ Quang Việt) https://goo.gl/XvBZs8 Sự hình thành của xã hội dân sự trong truyền thông mạng ở Việt Nam (trải nghiệm và cảm nhận cá nhân) (Hoàng Hưng) https://goo.gl/Au57cW Việt Nam với tương tác và ‘đuổi bắt’ trong chính sách an ninh, quốc phòng ở khu vực (Ngô Quốc Phương) https://goo.gl/niv3P1

Warm thanks to Natalia Drepina for allowing me to use her photo of candlelight. It reminds me of William Butler Yeat's poem. The Cloths of Heaven Had I the heavens' embroidered cloths, Enwrought with golden and silver light, The blue and the dim and the dark cloths Of night and light and the half-light, I would spread the cloths under your feet: But I, being poor, have only my dreams; I have spread my dreams under your feet; Tread softly because you tread on my dreams. ~ Yeats "Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path." Psalm 119:105 “Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.” ~ Philippians 4:8 Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me bring love. Where there is offense, let me bring pardon. Where there is discord, let me bring union. Where there is error, let me bring truth. Where there is doubt, let me bring faith. Where there is despair, let me bring hope. Where there is darkness, let me bring your light. Where there is sadness, let me bring joy. O Master, let me not seek as much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, for it is in giving that one receives, it is in self-forgetting that one finds, it is in pardoning that one is pardoned, it is in dying that one is raised to eternal life. ~Prayer of Saint Francis "Humanity should be our race. Love should be our religion." ~author unknown

Fight for fredom

Joined
Jan 2019
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions