ChauTieuLan

@ChauTieuLan
Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chia sẻ thông tin khoa học sức khỏe bằng tiếng Việt
Subscribers164
Subscriptions52
Views14.08k
Love means never having to say you are sorry...
CƯƠNG LĨNH ĐẢNG BIA PHẦN I: ĐẢNG BIA - Đảng Bia được thành lập ngày 02 tháng 07 năm 2013 tại Hà Nội, Việt Nam, - Đảng Bia thành lập trên cơ sở về quyền tự do hội họp và lập hội ( Điều 20 - Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền ) (2) và Hiếp pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. PHẦN II: MỤC TIÊU - Đảng Bia thành lập nhằm mục đích quy tụ những người có chung đam mê, sở thích về bia rượu và có óc hài hước. - Đảng Bia chiến đấu để thúc đẩy những hoạt động giao lưu, kết hợp của các đảng viên. - Đảng Bia trong giai đoạn mới thành lập sẽ tập trung quy tụ thành viên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ mở rộng quy mô sang các tỉnh lân cận và hướng đến mục tiêu có mặt trên khắp Việt Nam và thế giới. PHẦN III: ĐIỀU KIỆN THAM GIA - Đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, - Đã có chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước công dân. (3) - Không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, giới tính, giai cấp, địa vị xã hội, vùng miền, quan điểm chính trị. - Có chung sở thích về bia rượu, óc hài hước, và giao lưu, gặp gỡ bạn bè. CHÚ THÍCH: (1): Đảng Bia không vi phạm điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam vì không làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. (2): Đảng Bia không vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam vì Việt Nam đã kí Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. (3): Bảo đảm thành viên của Đảng Bia đã tự nhận thức được những chuyện mình làm, không để bị người ngoài nói rằng bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia Đảng Bia. Giới thiệu: Đảng của những người yêu nước và yêu Bia tại Việt Nam Nhiệm vụ: Tập hợp những người yêu nước và yêu Bia. Phát động phong trào uống có trách nhiệm. Thể hiện văn minh trong việc sử dụng rượu bia. Bảo vệ quyền lợi của người uống bia.
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
14.08k
Subscribers
Subscriptions