Buithanhhieu
  • verified_user

@Buithanhhieu
Subscribers18k
Subscriptions3
Views1.38m

Xin chào cả nhà yêu thương! (bò đỏ, dlv, bọn sâu mọt bán nước tự động cút xéo)

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel https://support.minds.com

Nguyen Lan Thang
  • ·
  • verified_user

Phản động viên

Badges
  • verified_user
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
1.38m
Subscribers
Subscriptions