Heart Of A Zoomer

@Bio_
"We coom not to feel good but to feel anything." - Sargon's Dead Fetus Goals I'd like to hit while I'm here, Help me hit them! ⚬ Gain 25 Subscribers ✔ ⚬ Gain 50 Subscribers ✔ ⚬ Gain 100 Subscribers ✔ ⚬ Gain 150 Subscribers ✔ ⚬ Gain 250 Subscribers ✔ ⚬ Gain 500 Subscribers X ⚬ Gain 1000 Subscribers X ⚬ Hit 100 Views ✔ ⚬ Hit 250 Views ✔ ⚬ Hit 500 Views ✔ ⚬ Hit 1000 Views ✔ ⚬ Hit 2500 Views ✔ ⚬ Hit 5000 Views ✔ ⚬ Hit 10000 Views ✔ ⚬ Hit 100000 Views ✔ Can't believe I actually hit over 100k views, thanks everyone for clicking my shitty profile.
location_onWe Wuz Wakandan
Subscribers358
Subscriptions67
Views106.05k
Swiss innovative cannabis products for everyone
The Observer is the Observed Passionate about all things plants. Polyculture, Herbalism, Plant Law, Garden Stone and Rockery A garden by a windy cliff #herbalism #garden #wildflower #secretgarden #isleoflewis #hebrides #permaculture #deepecology #environmental #ecology #regeneration #nature #spirit #beauty # Deep Ecology: An awareness of the oneness and interconnection of all life and its cycles of change and transformation.
In the place where you stood, the air's filling in. I search for a world where nets catch the wind.. biting sarcasm
gangstermail.sexy came partly from a realization that the entire world is run by gangsters in one form or another. not long after having this epiphany i came up with the idea to get the website gangstermail.com (i thought it was funny because that's what gmail stands for right? and i could setup my own email server with email addresses [email protected]) anyway i couldn't afford the nearly $3,000 dollars they wanted for the domain, so i waited. eventually some genius decided to whip up new top level domains and make them available to the people of earth. i happened to be browsing clever website names and couldn't help but notice the .sexy tld. put gangstermail and .sexy together for the rock bottom price of 22 bucks and my website target="https://gangstermail.sexy" rel="https://gangstermail.sexy">https://gangstermail.sexy was born! the motto "redefining gangster" is my solution to the problem of an entire planet being riddled with gangsters. if you have ever tried to live among a seemingly endless army of gangsters you know the only way you can is with laughter otherwise you will be crushed or just disappear. just saying gangstermail.sexy out loud still makes me smile :} by redefining a concept you are able to give it new life and direction. for example when a younger person says "damn that's gangster", anyone who has been through some gangster shit knows it isn't. therefore if we use gangster to describe things such as being a good role model and holding family, heart and realness to the highest regard we are effectively redefining gangster and making the world a better place for all. now that's gangster gangstermailsexy đến một phần từ một nhận thức rằng toàn thế giới được điều hành bởi các băng đảng trong một hình thức này hay cách khác. không lâu sau khi tôi đi Có esta Epiphony Up với những suy nghĩ để có được những trang web gangstermail.com (i nghĩ rằng nó là hài hước đó là những gì gmail Bởi vì đứng cho đúng? và tôi có thể thiết lập máy chủ email riêng của tôi Với địa chỉ email [email protected]) dù sao tôi không thể đủ khả năng gần 3.000 đô la họ muốn cho tên miền, vì vậy tôi chờ đợi. cuối cùng một số thiên tài quyết định roi lên các tên miền cấp cao mới và làm cho chúng có sẵn cho người dân của trái đất. tôi tình cờ đang duyệt tên trang web thông minh và không thể không chú ý đến .sexy tld. gangstermail và .sexy đặt lại với nhau với mức giá dưới đá của 22 USD và trang web của tôi http://gangstermail.sexy ra đời! Phương châm "định nghĩa lại gangster" là giải pháp của tôi cho vấn đề của toàn bộ hành tinh bị thủng với bọn côn đồ. Bạn đã bao giờ thử nếu để sống một dường như vô tận Trong quân đội của xã hội đen bạn biết cách duy nhất bạn có thể là với tiếng cười Nếu không, bạn sẽ chỉ biến mất hoặc bị nghiền nát. gangstermail.sexy chỉ nói thành tiếng vẫn khiến tôi mỉm cười :) bởi xác định lại một khái niệm bạn có thể để cho nó sống và hướng đi mới. ví dụ Khi một người trẻ nói "chết tiệt đó là xã hội đen" Bất cứ ai đã thông qua một số shit xã hội đen biết nó không phải là. Do đó, nếu chúng ta dùng để mô tả sự vật xã hội đen: chẳng hạn như là một tấm gương tốt và giữ gia đình, trái tim và tính thực tế để các quan cao nhất, chúng tôi đang xác định lại xã hội đen và làm cho có hiệu quả trên thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả. bây giờ đó là xã hội đen Minds Images https://www.minds.com/groups/profile/622600737196613632 Heros that have a place to stand!! https://www.minds.com/groups/profile/852352948188119040 FretzCapo's Channel Spotlight https://www.minds.com/groups/profile/828972956555354112 The Happiness Club! https://www.minds.com/groups/profile/627624383216627730 crop circles https://www.minds.com/groups/profile/754063225309372421 MemeWars https://www.minds.com/groups/profile/568271817706319872 DREAMS & NIGHTMARES https://www.minds.com/groups/profile/1053197904107479040 Fluoride II https://www.minds.com/groups/profile/923566388637528064 Fluoride https://www.minds.com/groups/profile/695562987548712963 *Gno- https://www.minds.com/groups/profile/654023051142246411 End The War On Drugs https://www.minds.com/groups/profile/616291561830883342 Unfuck The World https://www.minds.com/groups/profile/624575371760640005 OPEN CHAT https://www.minds.com/groups/profile/466324008309104640/activity Minds User Group https://www.minds.com/groups/profile/773612857802629140 CHARdmp https://www.minds.com/groups/profile/995589333276123136 Linux https://www.minds.com/groups/profile/719835652467728384 grub https://www.minds.com/groups/profile/924192575922864128 chemtrails/atmospheric meddling https://www.minds.com/groups/profile/822711060407816192 SMASH YOUR TV! https://www.minds.com/groups/profile/779928406182600724 some other websites i support: https://threatmap.fortiguard.com/ http://stopcovertwar.com/ https://educate-yourself.org/ https://www.copblock.org/ http://www.killedbypolice.net/ http://educate-yourself.org/mc/ http://www.bentoandstarchky.com/
Manifestor 5/1 Investigative Heretic. my blog: Aspirin Services Network we cure ills. https://aspirinsn.blogspot.com/ Crypto Universe - free crypto training. https://beacons.ai/ronjahovi https://beacons.ai/ronjahovi/mediakit //** Use my referral link https://crypto.com/app/jdue6sx8ua to sign up for Crypto.com and we both get $25 USD :) **// //** Join me and sign up to a Blockchain.com Wallet with referral code 4EUB3RVN, and get a bonus in crypto! Find the app here: https://blockchainwallet.page.link/join **// Spend and control your cryptocurrency by downloading the bitpay app. https://bitpay.com/wallet Love These Minds Contributors: @BadassRho x10 @Ophelia_Cox x10 @huhwhtfkr @gamer456148 x3 @BadassRho x2 @outlines x2 @John404 @Tanawatee x2 @TheGypsyThread @starhammer x2 @huy_guitar108 x3 @Willieleev1971 x2 @rmsbodybuilding @JamesN x3 @huhwhtfkr @sharonmonaco x3 @gangstermailsexy x4 @TeeGeeEff x2 @delastman x3 @mindsplus @WesternSpirit x2 //** Come and play the world's first SLG blockchain game now! Crypto Barons! Fight and build your own kingdom! https://cryptobarons.io/#/home/register?refId=4819296078192208305 **// Join us over at Ignition Casino for the online gaming experience like no other. https://www.ignitioncasino.eu/welcome/P5DCEC12/join/?extcmpid=raftwitter
Location
We Wuz Wakandan
Joined
Aug 2018
Groups
Channel Views
106.05k
Subscribers
Subscriptions