explicitClick to confirm you are 18+

MINDSFEST 2019

Xylen RobertsJul 20, 2018, 2:09:57 PM
thumb_up50thumb_downmore_vert

I propose that Minds organize a festival of sorts for next spring or summer where a lot of us can meet up. There would be a mixture of speakers, musicians, comedians and other entertainers to listen to. Obviously I would want to perform, really just as an all around entertainer since what I do is in between worlds. We could organize it in Austin TX or something because it has a good mixture of both liberal and conservatives elements. It would be great to meet up with a lot of the folks I have met up on here. What do all y'all say? Lets make this a reality! Let me know what you think in the comments down below.

Tôi đề nghị rằng Minds tổ chức một lễ hội các loại cho mùa xuân hoặc mùa hè tới, nơi nhiều người trong chúng ta có thể gặp nhau. Sẽ có sự pha trộn giữa các diễn giả, nhạc sĩ, diễn viên hài và các nghệ sĩ khác để lắng nghe. Rõ ràng là tôi muốn biểu diễn, thực sự cũng giống như một nghệ sĩ xung quanh vì những gì tôi làm là ở giữa các thế giới. Chúng tôi có thể tổ chức nó ở Austin TX hoặc một cái gì đó bởi vì nó có một hỗn hợp tốt của cả hai yếu tố tự do và bảo thủ. Thật tuyệt vời khi gặp gỡ nhiều người tôi đã gặp ở đây. Tất cả các bạn nói gì? Hãy biến điều này thành hiện thực! Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.