explicitClick to confirm you are 18+

วิธีโอน Tether (USDT) ไปให้ผู้อื่นด้วย MetaMask

XAiAJun 10, 2020, 7:15:36 AM
thumb_up83thumb_downmore_vert

1 เลือกชนิด Token ที่จะโอน โดย กดเมนูสามขีด (Hamberger Menu) มุมบนซ้ายมือ เข้าไปเลือกได้เลยคับ 

2 กดปุ่ม ส่ง (Send)

3 กรอก Address ของผู้รับ/ กรอกจำนวนที่จะโอน/ เลือกความเร็ว (ค่าแก๊ส) / กดปุ่ม "ถัดไป"

4 เสร็จแล้ว แต่เรายังสามารถจ่ายส่วยให้ Ethereum Computer เพื่อแซงคิวชาวบ้านได้ (เร่งความเร็ว) หรือจะกดไปดูรายละเอียดเช่น จะโอนเสร็จภายในประมาณกี่นาที ก็ได้ ตามรูปคับ

@XAiA