explicitClick to confirm you are 18+

[ENG-VIE] Truyện hai nhà sư và người thiếu nữ-Two monks and a woman

Vo Duy KhiemAug 2, 2018, 3:13:57 AM
thumb_up70thumb_downmore_vert

Truyện hai nhà sư và người thiếu nữ.

Hai nhà sư nọ đi đến một khúc sông thì gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ muốn sang bên kia sông nhưng đang lúng túng không biết sang được bằng cách nào, nàng liền hỏi hai nhà sư liệu có giúp cõng nàng qua sông được không? Một nhà sư còn đang do dự thì nhà sư kia liền nhanh chóng cõng nàng trên lưng mình, và đưa nàng băng qua dòng nước, sau đó đặt nàng xuống bờ sông. Thiếu phụ cảm tạ nhà sư và từ biệt.

Hai vị tiếp tục hành trình. Một nhà sư đăm chiêu suy nghĩ và cảm thấy bận tâm và không thể tiếp tục im lặng được nữa, liền lên tiếng "sư huynh, sư phụ của chúng ta đã dạy rằng không được đụng chạm với phụ nữ, thế mà huynh đã cõng một cô gái trên lưng và đưa cô ấy qua sông!"

"Sư đệ à," nhà sư thứ hai trả lời: "Huynh đã đặt cô ấy xuống ở phía bên kia sông rồi, trong khi đệ thì vẫn còn cõng cô ấy đến đây."

............................................................................................................

Two monks and a woman

Two traveling monks reached a river where they met a beautiful young woman. Wary of the current, she asked if they could carry her across. One of the monks hesitated, but the other quickly picked her up onto his shoulders, transported her across the water, and put her down on the other bank. She thanked him and departed.

As the monks continued on their way, the one was brooding and preoccupied. Unable to hold his silence, he spoke out. "Brother, our spiritual training teaches us to avoid any contact with women, but you picked that one up on your shoulders and carried her!"

"Brother," the second monk replied, "I set her down on the other side, while you are still carrying her."

(ST)