explicitClick to confirm you are 18+

HƯỚNG DẪN ĐẦU TIÊN VỀ TOR

museJul 4, 2018, 5:57:11 AM
thumb_up383thumb_downmore_vert

Blog này là một lời giới thiệu về cách sử dụng Tor. Tôi sẽ viết ở một nơi nào đó lý do vì sao bạn phải dùng đến nó. Bây giờ tôi sẽ chỉ giả định rằng bạn đang muốn sử dụng nó. Dưới đây tôi sẽ chỉ cho bạn một cách để kết nối với mạng Tor bằng trình duyệt Tor.

Bạn có thể kiểm tra xem trình duyệt của bạn có được kết nối với mạng Tor bất kỳ lúc nào hay không tại link:

http://check.torproject.org/

Sử dụng trình duyệt Firefox khi chưa kết nối với mạng Tor, nó sẽ như hình dưới đây:

Trình duyệt Firefox khi không sử dụng mạng Tor

SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT TOR

Đây là cách dễ nhất để kết nối với mạng Tor. Bạn có thể cài đặt nó theo đường link bên dưới:

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

Có một phiên bản tiếng Việt:

Sau khi cài đặt trình duyệt Tor và sử dụng nó để kiểm tra khi đã được

kết nối với mạng Tor rồi thì nó sẽ trông giống như hình dưới đây:

Trình duyệt Tor đang sử dụng mạng Tor

Kết luận

Đây là hướng dẫn để bạn kết nối với mạng Tor bằng trình duyệt Tor. Một hướng dẫn bổ sung có thể hướng dẫn cho bạn biết cách làm thế nào để vận hành những thứ khác thông qua mạng Tor từ nốt mạng Tor (Tor Node) mà bạn đã cài đặt trên máy tính của mình. Điều này có khả năng bao gồm luôn việc thiết lập trình duyệt trên các thiết bị di động kết nối với Tor Node của bạn. Tuy nhiên điều này phải làm thêm một số bước định dạng khác. Nếu bạn thấy hướng dẫn này thú vị hoặc hữu ích thì xin hãy cho tôi biết.