orgonitehoangkim

@orgonitehoangkim
Mỗi Orgonite Hoàng Kim là kỳ quan năng lượng và nghệ thuật trong chương trình phụng sự nhân loại, tạo bởi tâm thức phụng sự, đôi bàn tay tâm huyết cùng phương thức chế tạo đặc biệt. Nhờ vậy năng lượng cực mạnh từ hàng TRIỆU BOVIS với bán kính được mở rộng chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực. Vì thời đại hoàng kim của Thịnh Vượng - Đoàn Kết - Hòa Bình - Tình Yêu Đại Đồng.
location_onHo Chi Minh City, Vietnam
Subscribers27
Subscriptions1
Views255
Type: All
Date: All
Mỗi Orgonite Hoàng Kim là kỳ quan năng lượng và nghệ thuật trong chương trình phụng sự nhân loại, tạo bởi tâm thức phụng sự, đôi bàn tay tâm huyết cùng phương thức chế tạo đặc biệt. Nhờ vậy năng lượng cực mạnh từ hàng TRIỆU BOVIS với bán kính được mở rộng chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực. Vì thời đại hoàng kim của Thịnh Vượng - Đoàn Kết - Hòa Bình - Tình Yêu Đại Đồng.
location_onHo Chi Minh City, Vietnam
Subscribers27
Subscriptions1
Views255