Nya Dagbladet

@nyadagbladet

Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk dagstidning med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt synsätt. Nya Dagbladet grundades 2012 som en ny medieplattform som publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat. https://nyadagbladet.se/
Kommunernas kostnader för ekonomiskt stöd fortsätter öka. Immigranter som inte klarar av att få riktiga jobb är den främsta orsaken till ökningen. https://nyadagbladet.se/ekonomi/kommunernas-kostnader-for-forsorjningsstod-fortsatter-skena/
0
remove_red_eye4
Bara under under 2019 invandrade mer än 115 000 människor till Sverige, konstaterar SCB. Som en följd av den omfattande immigrationen har Sveriges befolkning sammanlagt ökat med nästan en miljon under 10-talet. https://nyadagbladet.se/inrikes/en-miljon-fler-i-sverige-under-10-talet/
0
remove_red_eye5
Click to load more