นท.หน่ะเป็นแม่ของรู้กแจฮะ!! ผพจทพจร.

@ntlgot7
||•เราจะคอยมองคุณเติบโตนะ🌱🌈•|| #NCT #GOT7 #BTS #BLACKPINK ((ติ่งหลายวงมากแงงㅠㅠ)
Subscribers251
Subscriptions81
Views40.66k
Type: All
Date: All
||•เราจะคอยมองคุณเติบโตนะ🌱🌈•|| #NCT #GOT7 #BTS #BLACKPINK ((ติ่งหลายวงมากแงงㅠㅠ)
Subscribers251
Subscriptions81
Views40.66k