นท.หน่ะเป็นแม่ของรู้กแจฮะ!! ผพจทพจร.

@ntlgot7

เมนแจฮยอนจ้า ด้อมเดียวกันด้อมอื่นๆมาเมคเฟรนดได้น้าา แฟนทิพย์!! @mornor5555555555 แอคนี้ปสด. ใครสลิ่มขอยาดทุบ ||•เราจะคอยมองคุณเติบโตนะ🌱🌈•|| #NCT #GOT7 #BTS #BLACKPINK ((ติ่งหลายวงมากแงงㅠㅠ)
Subscribers290
Subscriptions86
Views39.44k
Type: All
เมนแจฮยอนจ้า ด้อมเดียวกันด้อมอื่นๆมาเมคเฟรนดได้น้าา แฟนทิพย์!! @mornor5555555555 แอคนี้ปสด. ใครสลิ่มขอยาดทุบ ||•เราจะคอยมองคุณเติบโตนะ🌱🌈•|| #NCT #GOT7 #BTS #BLACKPINK ((ติ่งหลายวงมากแงงㅠㅠ)
Subscribers290
Subscriptions86
Views39.44k