🌸AN LÀNH TRONG TÂM: HẠNH PHÚC ĐẾN - khi KHÔNG MONG CẦU 🌸Chị Đoàn Thị Mai, giáo viên mầm non. ĐT: 0965690764 Trước nhiều luồng thông tin trên mạng về Pháp Luân Công, cuối cùng tôi đã tự trải nghiệm và tìm được hạnh phúc trong tâm hồn. 🌸Bình luận cho trang: Nếu bạn muốn tự...See more

play_circle_outline
thumb_upthumb_downchat_bubble
163upvotes
21reminds

More from Pháp Luân Đại Pháp Hảo

🌸 Nhan sắc dẫu đẹp vẫn không giấu được bản chất, khí chất dẫu cao vẫn không xa rời bản tính 🌿 Biết cách nói chuyện là một học vấn, có chừng mực là sự tu dưỡng 🌸 Lời nói có thể thể hiện nhiều nhất về tính cách một con người. Nói một cách đúng mực là trí huệ, sự trầm mặc thích...See more

🌸 Nhan sắc dẫu đẹp vẫn không giấu được bản chất, khí chất dẫu cao vẫn không xa rời bản tính 🌿 Biết cách nói chuyện là một học vấn, có chừng mực là sự tu dưỡng 🌸 Lời nói có thể thể hiện nhiều nhất về tính cách một con người. Nói một cách đúng mực là trí huệ, sự trầm mặc thích...See more

More from Pháp Luân Đại Pháp Hảo

🌸 Nhan sắc dẫu đẹp vẫn không giấu được bản chất, khí chất dẫu cao vẫn không xa rời bản tính 🌿 Biết cách nói chuyện là một học vấn, có chừng mực là sự tu dưỡng 🌸 Lời nói có thể thể hiện nhiều nhất về tính cách một con người. Nói một cách đúng mực là trí huệ, sự trầm mặc thích...See more

🌸 Nhan sắc dẫu đẹp vẫn không giấu được bản chất, khí chất dẫu cao vẫn không xa rời bản tính 🌿 Biết cách nói chuyện là một học vấn, có chừng mực là sự tu dưỡng 🌸 Lời nói có thể thể hiện nhiều nhất về tính cách một con người. Nói một cách đúng mực là trí huệ, sự trầm mặc thích...See more