More from Khanh Nguyen

NOTICE @ottman @jack Nhiều người Việt Nam di chuyển từ Facebook sang Minds vì muốn có một new social network có tự do ngôn luận, không bị theo dõi hay nguy hiểm với công an việt nam. Mục đích của nhiều người Việt Nam là tìm một cộng đồng của mình, thảo luận về chính trị xã hội của Việt Nam. Nhiều người Việt có account ở Minds đã từng bị công an sách nhiễu, trấn áp và thậm chí mất cả facebook accounts. Nhưng khi chúng tôi đến Minds, công an và những nhóm dư luận viên cũng đi theo, tìm cách tấn công bằng nhiều cách, trong đó chủ yếu là account report với các tin giả. Giờ đây, chúng tôi tin rằng UndeadMockingbird là một account đang có những hành động tấn công chúng tôi, bằng cách truy tìm cách thông tin cá nhân và tạo những báo cáo giả, về việc chúng tôi – là spammer. Nhiều account của người Việt từng gặp khó khăn với Vietnam an ninh ở facebook như Bui Thanh Hieu, Nguyen Lan Thang, Dung Hoc Gia… và tôi, nay cũng đang bị Undeadmockingbird tạo những báo cáo giả khiến Minds Administrators hiểu lầm. Tôi đề nghị Minds Administrators lưu ý về việc này, và lưu ý về account Undeadmockingbird. NOTICE Many Vietnamese migrate from Facebook to Minds because they want to have a new social network which is free of speech, not monitored or dangerous from the Vietnamese dictator government’s police. The purpose of many Vietnamese is to find their own community, to discuss about the Vietnam social and political problems. Many Vietnamese who have accounts in Minds have been harassed by police, cracked down and even lost their facebook accounts. But when we came to Minds, the police and the cyber communicators groups followed, trying to attack in many ways, most of which were account reports with fake news. We believe that UndeadMockingbird is an account that is taking action against us, by seeking personal information and creating false reports about us being a spammer. Many accounts of the Vietnamese people have trouble with Vietnam secret police in facebook as BuiThanhHieu, NguyenLanThang, DungHocGia ... and me, also under the Undeadmockingbird create false reports that made Minds Administrators misunderstood. I ask Minds Administrators to take note of this, and about the undeadmockingbird account, too. @ottman @jack

6.93k views ·

Internet ở VN là một điều thật bí ẩn: luôn dễ đứt và hư hỏng. Nhưng lại truy cập nhẹ nhàng khi sử dụng VPN (Virtual Private Network)?

5.6k views ·

John McCain và dấu nối giữa hai quốc gia Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời ở tuổi 81, sau những ngày đau đớn bởi căn bệnh ung thư não. Ông là một nhân vật rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam, kể cả trong chiến tranh VN cũng như sau chiến tranh. John McCain được báo chí phương Tây nhận định là một anh hùng chiến tranh, một kẻ hoạt động chính trị đầy tư duy độc lập trước các chính sách, và đoạn cuối đời, ông là một trong những nhà phê bình mạnh nhất các chính sách của Tổng thống Trump, dù ông là một đảng viên đảng Cộng Hòa. Trong chiến tranh Việt Nam, ông là "giặc lái" - nói theo kiểu miền Bắc Việt Nam, khi nhận lệnh đánh bom, để đáp trả các cuộc xâm lược của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) vào nước Việt Nam Cộng Hòa, khi VNDCCH phá vỡ các nghị ước hòa bình, đem quân vượt qua vĩ tuyến 17 vào miền Nam. Cuối năm 1967, John McCain bị bắn hạ ở Việt Nam, và sau đó trải qua 5 năm tù ở miền Bắc. Vì là một trong những người thuộc gia đình có truyền thống tham gia quân đội, John McCain luôn nằm trong danh sách ưu tiên để trao đổi tù binh, nhưng ông từ chối đặc quyền này để nhường cho những tù binh Mỹ khác đang cần được chăm sóc. Và do vậy, kinh nghiệm ở tù của những người cộng sản của ông cũng dầy thêm, bao gồm 2 năm biệt giam và nhiều lần bị tra tấn. John McCain cũng nhiều lần nhắc lại ký ức này nhưng thay vì đó là hận thù, ông đã dành nhiều thời gian của mình khi trở thành một chính trị gia, là vận động cho nhân quyền của người Việt Nam, nơi mà ông có nhiều kinh nghiệm hơn cả những chính trị gia Mỹ khác cùng thời. Trong một lần xung đột quan điểm về chính trị, tổng thống Donald Trump nói ông không phải là anh hùng, mà chỉ là một phi công thất bại. Nhưng với nhiều người Việt đã kinh qua chiến tranh, anh hùng là tính cách chứ không phải là sự kiện. Nước Mỹ có đến 58.000 quân nhân thất bại trong chiến tranh Việt Nam, nhưng chắc chắn nước Mỹ coi đó là những anh hùng. Lịch sử Việt Nam cũng tràn ngập các danh sĩ, danh tướng thất bại trong sự nghiệp của mình như Hai Bà Trưng, Trần Bình Trọng, Lê Lai, Nguyễn Thái Học... Nhưng chắc chắn đó cũng là những anh hùng. John McCain từng bị chính quyền VNDCCH tổ chức cho hàng dài hội phụ nữ, đoàn viên... đứng phun nước bọt vào đầu, chửi mắng và lăng mạ khi bị bắn rớt máy bay và giải đi qua phố. Nhưng khi là một chính trị gia quyền lực, điều ông nghĩ đến là ủng hộ để làm sao thay đổi nhân quyền, luật pháp và chính thể ở VN, thì mới giúp được con người VN. Ông đổi nước bọt và sự sỉ nhục, tra tấn... bằng suy nghĩ giúp đổi thay Việt Nam, chỉ như vậy thôi, ông đã là một anh hùng. Những ngày tháng cuối cùng của John McCain, còn là những hoạt động không ngừng để bảo trợ và mang nhạc sĩ Việt Khang đến Mỹ, định cư với cuộc đời khác. 81 tuổi, ông ra đi với nhiều điều đáng nhớ, cho cả hai quốc gia Mỹ và Việt Nam.

5.97k views ·

More from Khanh Nguyen

NOTICE @ottman @jack Nhiều người Việt Nam di chuyển từ Facebook sang Minds vì muốn có một new social network có tự do ngôn luận, không bị theo dõi hay nguy hiểm với công an việt nam. Mục đích của nhiều người Việt Nam là tìm một cộng đồng của mình, thảo luận về chính trị xã hội của Việt Nam. Nhiều người Việt có account ở Minds đã từng bị công an sách nhiễu, trấn áp và thậm chí mất cả facebook accounts. Nhưng khi chúng tôi đến Minds, công an và những nhóm dư luận viên cũng đi theo, tìm cách tấn công bằng nhiều cách, trong đó chủ yếu là account report với các tin giả. Giờ đây, chúng tôi tin rằng UndeadMockingbird là một account đang có những hành động tấn công chúng tôi, bằng cách truy tìm cách thông tin cá nhân và tạo những báo cáo giả, về việc chúng tôi – là spammer. Nhiều account của người Việt từng gặp khó khăn với Vietnam an ninh ở facebook như Bui Thanh Hieu, Nguyen Lan Thang, Dung Hoc Gia… và tôi, nay cũng đang bị Undeadmockingbird tạo những báo cáo giả khiến Minds Administrators hiểu lầm. Tôi đề nghị Minds Administrators lưu ý về việc này, và lưu ý về account Undeadmockingbird. NOTICE Many Vietnamese migrate from Facebook to Minds because they want to have a new social network which is free of speech, not monitored or dangerous from the Vietnamese dictator government’s police. The purpose of many Vietnamese is to find their own community, to discuss about the Vietnam social and political problems. Many Vietnamese who have accounts in Minds have been harassed by police, cracked down and even lost their facebook accounts. But when we came to Minds, the police and the cyber communicators groups followed, trying to attack in many ways, most of which were account reports with fake news. We believe that UndeadMockingbird is an account that is taking action against us, by seeking personal information and creating false reports about us being a spammer. Many accounts of the Vietnamese people have trouble with Vietnam secret police in facebook as BuiThanhHieu, NguyenLanThang, DungHocGia ... and me, also under the Undeadmockingbird create false reports that made Minds Administrators misunderstood. I ask Minds Administrators to take note of this, and about the undeadmockingbird account, too. @ottman @jack

6.93k views ·

Internet ở VN là một điều thật bí ẩn: luôn dễ đứt và hư hỏng. Nhưng lại truy cập nhẹ nhàng khi sử dụng VPN (Virtual Private Network)?

5.6k views ·

John McCain và dấu nối giữa hai quốc gia Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời ở tuổi 81, sau những ngày đau đớn bởi căn bệnh ung thư não. Ông là một nhân vật rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam, kể cả trong chiến tranh VN cũng như sau chiến tranh. John McCain được báo chí phương Tây nhận định là một anh hùng chiến tranh, một kẻ hoạt động chính trị đầy tư duy độc lập trước các chính sách, và đoạn cuối đời, ông là một trong những nhà phê bình mạnh nhất các chính sách của Tổng thống Trump, dù ông là một đảng viên đảng Cộng Hòa. Trong chiến tranh Việt Nam, ông là "giặc lái" - nói theo kiểu miền Bắc Việt Nam, khi nhận lệnh đánh bom, để đáp trả các cuộc xâm lược của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) vào nước Việt Nam Cộng Hòa, khi VNDCCH phá vỡ các nghị ước hòa bình, đem quân vượt qua vĩ tuyến 17 vào miền Nam. Cuối năm 1967, John McCain bị bắn hạ ở Việt Nam, và sau đó trải qua 5 năm tù ở miền Bắc. Vì là một trong những người thuộc gia đình có truyền thống tham gia quân đội, John McCain luôn nằm trong danh sách ưu tiên để trao đổi tù binh, nhưng ông từ chối đặc quyền này để nhường cho những tù binh Mỹ khác đang cần được chăm sóc. Và do vậy, kinh nghiệm ở tù của những người cộng sản của ông cũng dầy thêm, bao gồm 2 năm biệt giam và nhiều lần bị tra tấn. John McCain cũng nhiều lần nhắc lại ký ức này nhưng thay vì đó là hận thù, ông đã dành nhiều thời gian của mình khi trở thành một chính trị gia, là vận động cho nhân quyền của người Việt Nam, nơi mà ông có nhiều kinh nghiệm hơn cả những chính trị gia Mỹ khác cùng thời. Trong một lần xung đột quan điểm về chính trị, tổng thống Donald Trump nói ông không phải là anh hùng, mà chỉ là một phi công thất bại. Nhưng với nhiều người Việt đã kinh qua chiến tranh, anh hùng là tính cách chứ không phải là sự kiện. Nước Mỹ có đến 58.000 quân nhân thất bại trong chiến tranh Việt Nam, nhưng chắc chắn nước Mỹ coi đó là những anh hùng. Lịch sử Việt Nam cũng tràn ngập các danh sĩ, danh tướng thất bại trong sự nghiệp của mình như Hai Bà Trưng, Trần Bình Trọng, Lê Lai, Nguyễn Thái Học... Nhưng chắc chắn đó cũng là những anh hùng. John McCain từng bị chính quyền VNDCCH tổ chức cho hàng dài hội phụ nữ, đoàn viên... đứng phun nước bọt vào đầu, chửi mắng và lăng mạ khi bị bắn rớt máy bay và giải đi qua phố. Nhưng khi là một chính trị gia quyền lực, điều ông nghĩ đến là ủng hộ để làm sao thay đổi nhân quyền, luật pháp và chính thể ở VN, thì mới giúp được con người VN. Ông đổi nước bọt và sự sỉ nhục, tra tấn... bằng suy nghĩ giúp đổi thay Việt Nam, chỉ như vậy thôi, ông đã là một anh hùng. Những ngày tháng cuối cùng của John McCain, còn là những hoạt động không ngừng để bảo trợ và mang nhạc sĩ Việt Khang đến Mỹ, định cư với cuộc đời khác. 81 tuổi, ông ra đi với nhiều điều đáng nhớ, cho cả hai quốc gia Mỹ và Việt Nam.

5.97k views ·