More from Khanh Nguyen

NOTICE @ottman @jack Nhiều người Việt Nam di chuyển từ Facebook sang Minds vì muốn có một new social network có tự do ngôn luận, không bị theo dõi hay nguy hiểm với công an việt nam. Mục đích của nhiều người Việt Nam là tìm một cộng đồng của mình, thảo luận về chính trị xã hội...See more

Internet ở VN là một điều thật bí ẩn: luôn dễ đứt và hư hỏng. Nhưng lại truy cập nhẹ nhàng khi sử dụng VPN (Virtual Private Network)?

John McCain và dấu nối giữa hai quốc gia Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời ở tuổi 81, sau những ngày đau đớn bởi căn bệnh ung thư não. Ông là một nhân vật rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam, kể cả trong chiến tranh VN cũng như sau chiến tranh. John McCain được báo...See more

More from Khanh Nguyen

NOTICE @ottman @jack Nhiều người Việt Nam di chuyển từ Facebook sang Minds vì muốn có một new social network có tự do ngôn luận, không bị theo dõi hay nguy hiểm với công an việt nam. Mục đích của nhiều người Việt Nam là tìm một cộng đồng của mình, thảo luận về chính trị xã hội...See more

Internet ở VN là một điều thật bí ẩn: luôn dễ đứt và hư hỏng. Nhưng lại truy cập nhẹ nhàng khi sử dụng VPN (Virtual Private Network)?

John McCain và dấu nối giữa hai quốc gia Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời ở tuổi 81, sau những ngày đau đớn bởi căn bệnh ung thư não. Ông là một nhân vật rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam, kể cả trong chiến tranh VN cũng như sau chiến tranh. John McCain được báo...See more