play_circle_outline

FALUN DAFA IS GOOD Bài hát PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO Lời: Quan Quý Mẫn Nhạc: Quan Quý Mẫn 法轮大法好 法轮大法好 法轮大法是正法 佛光普照 Phiên âm Pinyin: Fǎlún Dàfǎ hǎo, Fǎlún Dàfǎ hǎo, Fǎlún Dàfǎ shì zhèng Fǎ, Fóguāng pǔzhào. Anh ngữ: Falun Dafa is good, Falun Dafa is good, Falun Dafa is the righteous Fa [Law of the Universe], The Buddha light illuminates everywhere. Việt ngữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp, Phật quang phổ chiếu. Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người, gần hay xa đều là duyên phận! 珍惜吧 - 佛法就在你們面前! May you cherish it — the Buddha Fa is right before you! Hãy trân quý – Phật Pháp đang ở ngay trước mặt chư vị! http://www.falundafa.org/ https://youtu.be/iu8u8zb_Pn8

823Upvotes
1Downvote
176Reminds