FALUN DAFA IS GOOD Bài hát PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO Lời: Quan Quý Mẫn Nhạc: Quan Quý Mẫn 法轮大法好 法轮大法好 法轮大法是正法 佛光普照 Phiên âm Pinyin: Fǎlún Dàfǎ hǎo, Fǎlún Dàfǎ hǎo, Fǎlún Dàfǎ shì zhèng Fǎ, Fóguāng pǔzhào. Anh ngữ: Falun Dafa is good, Falun Dafa is good, Falun Dafa is the...See more

play_circle_outline

Get replies from creators like Vupro

thumb_upthumb_downchat_bubble
823upvotes
176reminds