More from Khanh Nguyen

Ông Tuấn được di tản chiến thuật từ bên này về bên kia, nói chung cũng an thân. Đảng luôn công bằng. Đã cố ăn mực thì sẽ được cho sống nghề phun mực.

Facebook lên kế hoạch mở văn phòng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tin tức cho biết chính quyền TQ đã rút lại giấy phép đầu tư đã cấp cho facebook trước đó. 25 tháng 7 2018 —- Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg nhiều năm qua đã có nhiều nỗ lực để lấy lòng các quan chức Trung...See more

More from Khanh Nguyen

Ông Tuấn được di tản chiến thuật từ bên này về bên kia, nói chung cũng an thân. Đảng luôn công bằng. Đã cố ăn mực thì sẽ được cho sống nghề phun mực.

Facebook lên kế hoạch mở văn phòng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tin tức cho biết chính quyền TQ đã rút lại giấy phép đầu tư đã cấp cho facebook trước đó. 25 tháng 7 2018 —- Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg nhiều năm qua đã có nhiều nỗ lực để lấy lòng các quan chức Trung...See more