play_circle_outline

TẬP CÔNG THEO VIDEO HƯỚNG DẪN LUYỆN CÔNG (Chia sẻ về tu học Pháp Luân Công) The Features of Falun Dafa "Falun Buddha Law also includes cultivation of the body, which is accomplished by performing the exercise movements of the Great Way of Spiritual Perfection—a great high-level Buddhist practice. One purpose of the exercises is to strengthen the practitioner’s supernatural abilities and energy mechanisms by means of his or her powerful gong strength (gong-li), thus achieving “the Law (fa) refines the practitioner.” Another purpose is to develop many living entities in the practitioner’s body. In advanced practice, an Immortal Infant or Buddha-Body will come into being, and many abilities will be developed. Exercises are necessary for the transformation and cultivation of such things. The exercises are part of the harmonization and perfection in our Dafa.3 Dafa is thus a comprehensive mind-body cultivation system. It is also called “The Great Way of Spiritual Perfection.” Dafa requires both cultivation and exercises, with cultivation taking priority over the exercises. A person’s gong will not increase if he merely does the exercises and fails to cultivate his character. Meanwhile, a person who only cultivates his character but does not perform the exercises of the Great Way of Spiritual Perfection will find the growth of his gong strength impeded and his innate body (ben-ti) unchanged". Five Exercises that are Simple and Easy to Learn. "A great way is extremely simple and easy. Viewed broadly, Falun Dafa has a small number of exercise movements, yet the things to be developed are numerous and comprehensive. The movements govern every aspect of the body and the many things that will be developed. All five exercises in their entirety are taught to cultivators. Right from the outset, the areas in the cultivator’s body where energy is blocked will be opened, and a great amount of energy will be absorbed from the universe. In a very short period of time the exercises will expel useless substances from the person’s body and purify it. The exercises also help cultivators to raise their level, strengthen their supernatural powers, and arrive at the Pure-White Body state. The five exercises are far beyond the usual exercises that open the meridians6 or the Great and Small Cosmic Orbits. Falun Dafa provides cultivators with the most convenient and efficient cultivation way, and what is also the best and the most precious way". Please visit: http://en.falundafa.org/eng/html/dymf_2014/dymf_2014_1.htm This video is made available for online viewing free at http://en.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html, as a courtesy of the author, Mr Li Hongzhi. To purchaser DVDs, please visit https://www.tiantibooks.org/ Find Your Local Contacts All Falun Dafa activities are free of charge: http://en.falundafa.org/falun-dafa-global-contacts.html Đặc điểm của công pháp Pháp Luân Công “Động tác là phương tiện phụ trợ của tu luyện viên mãn”. Tập các bài công Pháp theo video hướng dẫn: Có thể xem và tải video miễn phí tại đây: http://vi.falundafa.org/audiovideo_video.html Chú ý: Các động tác của người tập là tuân thủ tuyệt đối theo các yếu lĩnh và “cơ lý của động tác” được giảng trong sách Đại Viên Mãn Pháp. Mỗi động tác phải chuẩn chỉ thì mới không bị lệch với khí cơ. Cần đọc thật kỹ và hiểu sâu về nội dung trong sách! Cần quan sát kỹ băng hình! Trong khi tập là mắt nhắm khẽ, nhưng người mới tập là nên mở mắt xem người tập bên cạnh và theo dõi các động tác của mình. Khi tập lâu thì các động tác sẽ tự nhiên “tùy cơ nhi hành” theo “khí cơ” mà Sư Phụ đã cài sẵn cho, mắt nhắm khẽ, toàn thân thả lỏng, lỏng nhưng không oải… Ở ngoài các công viên công cộng nhiều người tập các động tác người trước người sau không được đều nhau cho lắm, mặc dù Sư phụ có giảng là không cần phải tính đếm đến mức độ chính xác là “0 chấm 0 giây”. Theo nhận thức cá nhân mình là người mới học cần chú ý thực hiện các động tác theo NGAY SAU KHẨU LỆNH của Sư phụ. Ví dụ: Khẩu lệnh “Hợp thập”, chúng ta “tai” nghe xong âm thanh “hợp thập” thì “tay” mới hợp thập. Hoặc khẩu lệnh “Xoay tay”, “Qua đầu” thì chúng ta “tai” nghe xong “Xoay tay” thì “tay” mới “Xoay tay”, nghe xong “Qua đầu” thì “tay” mới “Qua đầu” và khẩu lệnh “điệp khấu tiểu phúc” thì “tai” nghe xong âm thanh “điệp khấu tiểu phúc” tay mới làm động tác “điệp khấu tiểu phúc”. Ở bài xung quán, sau khi “tai” nghe “xung quán” thì khi “tay” đang ở thế “hợp thập”, một tay từ từ đưa lên và tay kia từ từ đưa xuống, cho đến khi “tai” nghe thấy “xung quán” tiếp theo thì “tay” – một tay đang ở trên và tay kia ở dưới mới bắt đầu từ từ đưa xuống và đưa lên. Khi “song thủ xung quán” thì “tai” nghe “quán”, hai “tay” đang ở tư thế bên trên mới từ từ đưa xuống, tiếp theo “tai” nghe “xung” thì 2 tay mới đưa từ dưới lên… Nếu chúng ta có thể phối hợp thống nhất vậy thì hình ảnh các động tác ở nơi tập công chung chắc chắn sẽ nhịp nhàng đều nhau và đẹp mắt, trường năng lượng sẽ lớn mạnh hơn, có Pháp lực hơn để thu hút sự chú ý của những người qua lại nhìn vào chúng ta, có tác dụng tốt cho vệc hồng Pháp với chúng sinh. Đó là theo nhận thức cá nhân mình. Mọi người nhất định theo các yếu lĩnh Sư phụ giảng trong sách Đại Viên Mãn Pháp mà thực hành. Luôn “Dĩ Pháp Vi Sư_Lấy Pháp Làm Thầy”. Sau khi đã thuộc các động tác, chúng ta tập động tác theo “nhạc luyện công”. Nhạc luyện công là nhạc nền cho mỗi động tác và ấn định thời lượng cho mỗi bài tập. Tập các bài công pháp theo nhạc nền khi đã thuộc tất cả các động tác. Có thể nghe và tải về miễn phí tại đây: http://vi.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html Các hoạt động của Pháp Luân Công là hoàn toàn tự nguyện. Người mới học có thể tới các công viên công cộng hàng ngày có người tập luyện để được hướng dẫn cụ thể, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở điểm luyện công sẽ hướng dẫn người mới tập rất chu đáo, tận tình và miễn phí. Xem trang web theo link dưới đây để biết địa điểm và thời gian tại từng địa phương của mình: https://khaimo.com/tong-hop-cac-diem-luyen-phap-luan-dai-phap-mien-phi-tai-viet-nam/ Thông tin học viên Pháp Luân Đại Pháp tình nguyện tại các địa phương trên thế giới: http://vi.falundafa.org/falun-dafa-global-contacts.html Chúng ta cố gắng tập công và học Pháp theo nhóm. Thực sự khi tập theo nhóm đông thì trường năng lượng sẽ rất lớn mạnh, có thể hỗ trợ nhau, có thể chỉnh sửa động tác cho nhau. Từ đó chia sẻ những Tâm Đắc thể hội của mình, những cảm thụ thay đổi trên thân thể, tinh thần và về cơ duyên tu luyện Phật Pháp hay đơn giản là chia sẻ những câu hỏi và giải đáp nhận thức chung với nhau về Pháp. Những chia sẻ ấy rất cần thiết vì thông qua đó bạn đồng tu thấy được khoảng cách của họ và mình, mình còn thiếu sót ở đâu và đồng thời tăng thêm phần tín tâm tu luyện cho mỗi thành viên. Tuy nhiên những chia sẻ của các bạn đồng tu là những nhận thức hữu hạn của họ ở tầng thứ cũng hữu hạn của họ dù họ có là học viên tu lâu năm đi chăng nữa. Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau. Không thể lấy những lời chia sẻ của bạn làm như Pháp mà học theo. Là người tu luyện chân chính, chúng ta luôn luôn DĨ PHÁP VI SƯ – LẤY PHÁP LÀM THẦY! Ai tu nấy chứng! Find a place close by your home in the link below: https://www.minds.com/newsfeed/889787804503740416 Các bài liên quan: https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472 Video dưới đây minh họa thôi, không phải video hướng dẫn.

873Upvotes
138Reminds

More from Vupro

ĐỌC SÁCH ĐẠI VIÊN MÃN PHÁP Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection (Chia sẻ về tu học Pháp Luân Công) “Cultivation of Both Mind and Body. ‘Cultivation of body’ in Falun Dafa refers to achieving longevity. Through performing the exercises a person’s innate body undergoes transformation and is preserved. Your main consciousness and flesh merge into one, accomplishing Perfection of the whole. Cultivation of the body fundamentally changes the human body’s molecular components. By replacing cells’ elements with high-energy matter, the human body is converted into a body made of matter from other dimensions. As a result you will stay young forever. The issue is dealt with at its root. Falun Dafa is a practice that truly cultivates both mind and body”. Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection “Falun Buddha Law also includes cultivation of the body, which is accomplished by performing the exercise movements of the Great Way of Spiritual Perfection—a great high-level Buddhist practice. One purpose of the exercises is to strengthen the practitioner’s supernatural abilities and energy mechanisms by means of his or her powerful gong strength (gong-li), thus achieving “the Law (fa) refines the practitioner.” Another purpose is to develop many living entities in the practitioner’s body. In advanced practice, an Immortal Infant or Buddha-Body will come into being, and many abilities will be developed. Exercises are necessary for the transformation and cultivation of such things. The exercises are part of the harmonization and perfection in our Dafa.3 Dafa is thus a comprehensive mind-body cultivation system. It is also called “The Great Way of Spiritual Perfection.” Dafa requires both cultivation and exercises, with cultivation taking priority over the exercises. A person’s gong will not increase if he merely does the exercises and fails to cultivate his character. Meanwhile, a person who only cultivates his character but does not perform the exercises of the Great Way of Spiritual Perfection will find the growth of his gong strength impeded and his innate body (ben-ti) unchanged”. A cultivator’s fundamental aspiration is to progress with diligence in real cultivation and to reach Perfection as soon as possible. To learn more, please visit: http://en.falundafa.org/eng/html/dymf_2014/dymf_2014.htm Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác Đại Viên Mãn Pháp của Đại Pháp Phật gia thượng thừa mà luyện. Luyện là LUYỆN THÂN tức là ‘TU MỆNH’. “Tu mệnh” trong Pháp Luân Đại Pháp là nói về “đạo trường sinh” là công Pháp tính mệnh song tu chân chính được chỉ đạo trong sách Đại Viên Mãn Pháp. Động tác là phương tiện phụ trợ của tu luyện viên mãn. Tu luyện tại tầng cao cần xuất ‘nguyên anh’ tức là Phật thể và diễn hoá rất nhiều những thứ luận thuật; những thứ ấy đều thông qua thủ pháp mà diễn luyện. Động tác là một bộ phận viên dung viên mãn của Đại Pháp này, nó là một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh, cũng được gọi là Đại Viên Mãn Pháp. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công; chỉ tu tâm mà không luyện Đại Viên Mãn Pháp, thì công lực bị ngăn trở, và không cách nào cải biến được bản thể. Pháp này minh huệ viên dung, động tác đơn giản dễ luyện; Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’. Từ hoành quan mà xét, thì động tác của Pháp Luân Đại Pháp rất ít; tuy nhiên những thứ luyện được lại rất nhiều rất toàn diện; khống chế đủ các phương diện của thân thể, khống chể rất nhiều những thứ cần xuất lai. Luyên năm bài công pháp này tức khắc đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân của người tu luyện, hấp thụ một lượng lớn năng lượng vũ trụ, trong một thời gian cực ngắn có thể bài trừ vật chất phế thải trong thân thể, tịnh hoá thân thể, đề cao tầng, gia trì thần thông, tiến nhập vào trạng thái tịnh bạch thể. Năm bộ công pháp này siêu xuất vượt xa khỏi các công pháp bình thường thông mạch hay tiểu chu thiên đại chu thiên; nó cấp cho người tu luyện pháp môn tu luyện thuận tiện nhất, nhanh nhất, tốt nhất, và cũng khó đắc nhất. Đại Viên Mãn Pháp là sách hướng dẫn tập các bài công Pháp, các bài tập động tác của pháp môn. Sách này phải đọc kỹ gồm 4 chương: Chương 1- Đặc điểm của công pháp; Chương 2- Đồ hình và giải thích động tác; Chương 3- Cơ lý của động tác; Chương 4- Phụ Lục. Trong sách Đại Viên Mãn Pháp hướng dẫn 5 bài tập nhẹ nhàng, tròn trịa nhưng hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Hàng ngày tập 5 bài Công Pháp để luyện thân hay gọi là “tu luyện nhân thể" sẽ lập tức đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân người làm cho thân thể đạt tới trạng thái “nãi bạch thể” tức “thân trắng như sữa”, nghĩa là THÂN THỂ TRỞ NÊN VÔ BỆNH và vòng đại chu thiên tuần hoàn mạnh mẽ ngay lập tức yêu cầu trăm mạch đồng thời khai mở, trăm mạch đồng thời vận chuyển, trăm mạch toàn bộ đánh thông hết; Huyệt mạch toàn thân khai mở, khai mở rộng ra rộng ra... đạt đến một cảnh giới không mạch không huyệt… tức là luyện lên đến tầng tối cao trong tu luyện thế gian pháp. Nhưng cần tu tiến tiếp lên nữa. Khi đạt đến bước này, thì nó còn xuất hiện một trạng thái, gọi là “tam hoa tụ đỉnh”. Tiến tiếp lên nữa, là tiến nhập vào tầng quá độ giữa thế gian pháp và xuất thế gian pháp… Nói thẳng ra, cái thân thể kia nó đã là Phật thể rồi, khi tu luyện tiếp nữa, thì thật sự đã tiến nhập sang tu luyện xuất thế gian pháp rồi, cũng gọi là “tu luyện Phật thể”... Lúc này cơ thể có thể “bạch nhật phi thăng”. Tiếp tục tu tập thì chúng ta sẽ ra ngoài “Tam giới”, nghĩa là đã đạt đến “Phật giới”, thoát khỏi “Phàm trần”, không còn “Luân hồi bể khổ” nữa!!! Chúng ta hãy liên tục tống khứ tâm chấp trước của mình, tiến tiếp dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, chân chính thực hành Tu và Luyện theo chỉ đạo từ sách Chuyển Pháp Luân thì chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới khai ngộ hay còn được gọi là khai công, đại trí đại huệ, thần thông đại hiển, chân chính đạt Quả vị của mình, viên mãn Đắc Chính Quả và có thể trở về nhà của mình. Phật giới _ nơi quê nhà đang ngóng chờ chúng ta!!! Hãy lấy: Sớm đến ngày viên mãn, tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện. Có thể đọc sách Đại Viên Mãn Pháp và tải về miễn phí tại đây: http://vi.falundafa.org/book/dymf_html/index.html Các bài liên quan: https://www.minds.com/newsfeed/896573500814495744 https://www.minds.com/newsfeed/897320075551866880 https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472 Ảnh: Buổi tập công chung tại Washington DC.

13.08k views ·
(Giữa mùa hè mơ cho mát)

LẠNH QUÁ (Giữa mùa hè mơ cho mát) Fang ở Vail, Colorado, Hoa Kỳ ...

185 views ·
play_circle_outline

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Trải nghiệm kỳ diệu của một vị trưởng bối VTV sau 480 ngày thực hành Pháp Luân Công Gần đây, ông Nguyễn Đình Thanh, Nguyên Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Truyền Hình Việt Nam, đã chia sẻ những thay đổi kỳ diệu về tinh thần và sức khỏe của mình sau 480 ngày thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là những chia sẻ về trải nghiệm của ông. Tôi đã đôi lần kể về sự tiến bộ sau 18 tháng bà xã tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vậy tôi cũng nên nói về thu hoạch của mình sau 480 ngày chứ nhỉ? Trước tiên, có một điều cần nói ngay, đối với pháp môn Pháp Luân Công, người ta có chút e ngại. Tôi cũng thế, Lúc đầu nghe cô láng giềng giới thiệu, tôi cũng “chờn” vì nghe nói Trung Quốc họ cấm và đàn áp pháp môn này. Vì vậy tôi vào Internet để tìm hiểu. Hóa ra những điều Pháp Luân Công khuyên người ta rèn luyện tâm tính và luyện 5 bài công pháp không có gì thất đức, phi nhân tính, làm hại cho người khác, mà ngược lại, yêu cầu người học phải hướng theo Chân Thiện Nhẫn, không sát sinh, không đố kỵ với ai, không được phát ngôn làm hại đến sự đoàn kết của Cộng đồng, không vi phạm pháp luật, không truy cầu danh lợi, không khoe khoang, không sợ hãi,… Suốt cả 9 bài giảng đúc kết thành cuốn “Chuyển Pháp Luân” gồm 367 trang in khổ A4, tôi không thấy có điều nào chống lại nhân loại, vi phạm 19 điều “Không được làm” hoặc vi phạm Hiến pháp,… Theo ngày tháng, cô láng giềng tâm tính cứ hiền hòa ra, cứ càng vị tha, da dẻ cứ sáng dần, vẻ người càng thêm cân đối. Vài năm trước, cô phải đi viện thường xuyên và mỗi tháng phải uống hàng cân thuốc, bác sĩ bảo phải uống suốt đời, thế mà vài năm nay cô đã được “giã từ” thuốc và bệnh viện. Thế là tôi cùng cô ấy và bà xã bắt đầu tu tâm tính và luyện công. Bây giờ, cả nhà tôi đều thấy tôi, một “Trưởng Gia” nóng như lửa, nay đã “mềm” hơn nhiều, không còn lớn tiếng la mắng bất cứ ai. Trước những việc gay cấn, bao giờ tôi cũng bình tĩnh suy xét, nhường nhịn và hòa ái trên tinh thần vị tha, từ bi để giải quyết. Tôi cũng đã “cởi trói” với ba bốn người mà tôi có những “ghi nhận” rất sâu xa. Tâm hồn tôi bây giờ thảnh thơi và rộng mở. Nhờ luyện tập nghiêm chỉnh và rất chuyên cần nên tôi được thanh lý dần những thứ không tốt gây khó chịu cho thân thể. Sức đề kháng tăng cao: chuyển mùa, tôi không còn khó thở hay viêm phế quản nữa. Tôi rất mẫn cảm với thức ăn tạo nhiệt gây táo bón thì nay đã ăn uống bình thường,… Câu “Người luyện công thì không có bệnh” đối với tôi không còn xa lạ mà là thực tế sau 480 ngày theo học và tập pháp môn này. Cũng phải nói thật, tu luyện Pháp Luân Công không tốn tiền, có thể không cần đi đâu,… nhưng đòi hỏi sự kiên trì và cả chịu khó, chịu khổ. Nhưng bù lại, được lợi cho tâm tính và sức khỏe rất nhiều. Một cuộc sống thảnh thơi, không thuốc, không tác dụng phụ, không phải đi viện,… đó là điều tôi mơ ước và đang được nếm trải ở tuổi 78. Bây giờ, một lần nữa, xin kể lại câu chuyện của vợ tôi: Vợ tôi bị mất ngủ kinh niên, huyết áp cao, mỡ máu, hay bị viêm phế quản, hay “dỗi hờn”, có khi mấy ngày im lặng, gai đầu gối, thoái hóa các đốt sống cổ,… Tuy nhiên, trải qua 18 tháng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy không còn phải dùng một viên thuốc nào và tất nhiên không phải đến bệnh viện nữa. Chúng tôi sống cùng 2 con và 2 cháu. Gần đây, hai cháu sốt cao, con trai sốt siêu vi, con dâu sốt xuất huyết nặng, phải xét nghiệm mấy ngày và truyền nước mấy hôm mới đỡ. Hai chúng tôi hơn cháu 3 lần tuổi, hơn con một lần rưỡi, theo lẽ thường thì chúng tôi là những người yếu nhất, thế nhưng lại không bị sao. Chúng tôi vẫn ăn ngon, ngủ yên và luyện tập không thiếu 1 phút nào…. ***** Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện. Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 19 năm qua. Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí bị giết để cướp nội tạng chỉ vì niềm tin của mình. http://tansinh.net/khoi-benh-than-ky/trai-nghiem-ky-dieu-cua-mot-vi-truong-boi-vtv-sau-480-ngay-thuc-hanh-phap-luan-cong/

686 views ·

More from Vupro

ĐỌC SÁCH ĐẠI VIÊN MÃN PHÁP Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection (Chia sẻ về tu học Pháp Luân Công) “Cultivation of Both Mind and Body. ‘Cultivation of body’ in Falun Dafa refers to achieving longevity. Through performing the exercises a person’s innate body undergoes transformation and is preserved. Your main consciousness and flesh merge into one, accomplishing Perfection of the whole. Cultivation of the body fundamentally changes the human body’s molecular components. By replacing cells’ elements with high-energy matter, the human body is converted into a body made of matter from other dimensions. As a result you will stay young forever. The issue is dealt with at its root. Falun Dafa is a practice that truly cultivates both mind and body”. Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection “Falun Buddha Law also includes cultivation of the body, which is accomplished by performing the exercise movements of the Great Way of Spiritual Perfection—a great high-level Buddhist practice. One purpose of the exercises is to strengthen the practitioner’s supernatural abilities and energy mechanisms by means of his or her powerful gong strength (gong-li), thus achieving “the Law (fa) refines the practitioner.” Another purpose is to develop many living entities in the practitioner’s body. In advanced practice, an Immortal Infant or Buddha-Body will come into being, and many abilities will be developed. Exercises are necessary for the transformation and cultivation of such things. The exercises are part of the harmonization and perfection in our Dafa.3 Dafa is thus a comprehensive mind-body cultivation system. It is also called “The Great Way of Spiritual Perfection.” Dafa requires both cultivation and exercises, with cultivation taking priority over the exercises. A person’s gong will not increase if he merely does the exercises and fails to cultivate his character. Meanwhile, a person who only cultivates his character but does not perform the exercises of the Great Way of Spiritual Perfection will find the growth of his gong strength impeded and his innate body (ben-ti) unchanged”. A cultivator’s fundamental aspiration is to progress with diligence in real cultivation and to reach Perfection as soon as possible. To learn more, please visit: http://en.falundafa.org/eng/html/dymf_2014/dymf_2014.htm Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác Đại Viên Mãn Pháp của Đại Pháp Phật gia thượng thừa mà luyện. Luyện là LUYỆN THÂN tức là ‘TU MỆNH’. “Tu mệnh” trong Pháp Luân Đại Pháp là nói về “đạo trường sinh” là công Pháp tính mệnh song tu chân chính được chỉ đạo trong sách Đại Viên Mãn Pháp. Động tác là phương tiện phụ trợ của tu luyện viên mãn. Tu luyện tại tầng cao cần xuất ‘nguyên anh’ tức là Phật thể và diễn hoá rất nhiều những thứ luận thuật; những thứ ấy đều thông qua thủ pháp mà diễn luyện. Động tác là một bộ phận viên dung viên mãn của Đại Pháp này, nó là một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh, cũng được gọi là Đại Viên Mãn Pháp. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công; chỉ tu tâm mà không luyện Đại Viên Mãn Pháp, thì công lực bị ngăn trở, và không cách nào cải biến được bản thể. Pháp này minh huệ viên dung, động tác đơn giản dễ luyện; Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’. Từ hoành quan mà xét, thì động tác của Pháp Luân Đại Pháp rất ít; tuy nhiên những thứ luyện được lại rất nhiều rất toàn diện; khống chế đủ các phương diện của thân thể, khống chể rất nhiều những thứ cần xuất lai. Luyên năm bài công pháp này tức khắc đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân của người tu luyện, hấp thụ một lượng lớn năng lượng vũ trụ, trong một thời gian cực ngắn có thể bài trừ vật chất phế thải trong thân thể, tịnh hoá thân thể, đề cao tầng, gia trì thần thông, tiến nhập vào trạng thái tịnh bạch thể. Năm bộ công pháp này siêu xuất vượt xa khỏi các công pháp bình thường thông mạch hay tiểu chu thiên đại chu thiên; nó cấp cho người tu luyện pháp môn tu luyện thuận tiện nhất, nhanh nhất, tốt nhất, và cũng khó đắc nhất. Đại Viên Mãn Pháp là sách hướng dẫn tập các bài công Pháp, các bài tập động tác của pháp môn. Sách này phải đọc kỹ gồm 4 chương: Chương 1- Đặc điểm của công pháp; Chương 2- Đồ hình và giải thích động tác; Chương 3- Cơ lý của động tác; Chương 4- Phụ Lục. Trong sách Đại Viên Mãn Pháp hướng dẫn 5 bài tập nhẹ nhàng, tròn trịa nhưng hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Hàng ngày tập 5 bài Công Pháp để luyện thân hay gọi là “tu luyện nhân thể" sẽ lập tức đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân người làm cho thân thể đạt tới trạng thái “nãi bạch thể” tức “thân trắng như sữa”, nghĩa là THÂN THỂ TRỞ NÊN VÔ BỆNH và vòng đại chu thiên tuần hoàn mạnh mẽ ngay lập tức yêu cầu trăm mạch đồng thời khai mở, trăm mạch đồng thời vận chuyển, trăm mạch toàn bộ đánh thông hết; Huyệt mạch toàn thân khai mở, khai mở rộng ra rộng ra... đạt đến một cảnh giới không mạch không huyệt… tức là luyện lên đến tầng tối cao trong tu luyện thế gian pháp. Nhưng cần tu tiến tiếp lên nữa. Khi đạt đến bước này, thì nó còn xuất hiện một trạng thái, gọi là “tam hoa tụ đỉnh”. Tiến tiếp lên nữa, là tiến nhập vào tầng quá độ giữa thế gian pháp và xuất thế gian pháp… Nói thẳng ra, cái thân thể kia nó đã là Phật thể rồi, khi tu luyện tiếp nữa, thì thật sự đã tiến nhập sang tu luyện xuất thế gian pháp rồi, cũng gọi là “tu luyện Phật thể”... Lúc này cơ thể có thể “bạch nhật phi thăng”. Tiếp tục tu tập thì chúng ta sẽ ra ngoài “Tam giới”, nghĩa là đã đạt đến “Phật giới”, thoát khỏi “Phàm trần”, không còn “Luân hồi bể khổ” nữa!!! Chúng ta hãy liên tục tống khứ tâm chấp trước của mình, tiến tiếp dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, chân chính thực hành Tu và Luyện theo chỉ đạo từ sách Chuyển Pháp Luân thì chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới khai ngộ hay còn được gọi là khai công, đại trí đại huệ, thần thông đại hiển, chân chính đạt Quả vị của mình, viên mãn Đắc Chính Quả và có thể trở về nhà của mình. Phật giới _ nơi quê nhà đang ngóng chờ chúng ta!!! Hãy lấy: Sớm đến ngày viên mãn, tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện. Có thể đọc sách Đại Viên Mãn Pháp và tải về miễn phí tại đây: http://vi.falundafa.org/book/dymf_html/index.html Các bài liên quan: https://www.minds.com/newsfeed/896573500814495744 https://www.minds.com/newsfeed/897320075551866880 https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472 Ảnh: Buổi tập công chung tại Washington DC.

13.08k views ·
(Giữa mùa hè mơ cho mát)

LẠNH QUÁ (Giữa mùa hè mơ cho mát) Fang ở Vail, Colorado, Hoa Kỳ ...

185 views ·
play_circle_outline

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Trải nghiệm kỳ diệu của một vị trưởng bối VTV sau 480 ngày thực hành Pháp Luân Công Gần đây, ông Nguyễn Đình Thanh, Nguyên Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Truyền Hình Việt Nam, đã chia sẻ những thay đổi kỳ diệu về tinh thần và sức khỏe của mình sau 480 ngày thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là những chia sẻ về trải nghiệm của ông. Tôi đã đôi lần kể về sự tiến bộ sau 18 tháng bà xã tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vậy tôi cũng nên nói về thu hoạch của mình sau 480 ngày chứ nhỉ? Trước tiên, có một điều cần nói ngay, đối với pháp môn Pháp Luân Công, người ta có chút e ngại. Tôi cũng thế, Lúc đầu nghe cô láng giềng giới thiệu, tôi cũng “chờn” vì nghe nói Trung Quốc họ cấm và đàn áp pháp môn này. Vì vậy tôi vào Internet để tìm hiểu. Hóa ra những điều Pháp Luân Công khuyên người ta rèn luyện tâm tính và luyện 5 bài công pháp không có gì thất đức, phi nhân tính, làm hại cho người khác, mà ngược lại, yêu cầu người học phải hướng theo Chân Thiện Nhẫn, không sát sinh, không đố kỵ với ai, không được phát ngôn làm hại đến sự đoàn kết của Cộng đồng, không vi phạm pháp luật, không truy cầu danh lợi, không khoe khoang, không sợ hãi,… Suốt cả 9 bài giảng đúc kết thành cuốn “Chuyển Pháp Luân” gồm 367 trang in khổ A4, tôi không thấy có điều nào chống lại nhân loại, vi phạm 19 điều “Không được làm” hoặc vi phạm Hiến pháp,… Theo ngày tháng, cô láng giềng tâm tính cứ hiền hòa ra, cứ càng vị tha, da dẻ cứ sáng dần, vẻ người càng thêm cân đối. Vài năm trước, cô phải đi viện thường xuyên và mỗi tháng phải uống hàng cân thuốc, bác sĩ bảo phải uống suốt đời, thế mà vài năm nay cô đã được “giã từ” thuốc và bệnh viện. Thế là tôi cùng cô ấy và bà xã bắt đầu tu tâm tính và luyện công. Bây giờ, cả nhà tôi đều thấy tôi, một “Trưởng Gia” nóng như lửa, nay đã “mềm” hơn nhiều, không còn lớn tiếng la mắng bất cứ ai. Trước những việc gay cấn, bao giờ tôi cũng bình tĩnh suy xét, nhường nhịn và hòa ái trên tinh thần vị tha, từ bi để giải quyết. Tôi cũng đã “cởi trói” với ba bốn người mà tôi có những “ghi nhận” rất sâu xa. Tâm hồn tôi bây giờ thảnh thơi và rộng mở. Nhờ luyện tập nghiêm chỉnh và rất chuyên cần nên tôi được thanh lý dần những thứ không tốt gây khó chịu cho thân thể. Sức đề kháng tăng cao: chuyển mùa, tôi không còn khó thở hay viêm phế quản nữa. Tôi rất mẫn cảm với thức ăn tạo nhiệt gây táo bón thì nay đã ăn uống bình thường,… Câu “Người luyện công thì không có bệnh” đối với tôi không còn xa lạ mà là thực tế sau 480 ngày theo học và tập pháp môn này. Cũng phải nói thật, tu luyện Pháp Luân Công không tốn tiền, có thể không cần đi đâu,… nhưng đòi hỏi sự kiên trì và cả chịu khó, chịu khổ. Nhưng bù lại, được lợi cho tâm tính và sức khỏe rất nhiều. Một cuộc sống thảnh thơi, không thuốc, không tác dụng phụ, không phải đi viện,… đó là điều tôi mơ ước và đang được nếm trải ở tuổi 78. Bây giờ, một lần nữa, xin kể lại câu chuyện của vợ tôi: Vợ tôi bị mất ngủ kinh niên, huyết áp cao, mỡ máu, hay bị viêm phế quản, hay “dỗi hờn”, có khi mấy ngày im lặng, gai đầu gối, thoái hóa các đốt sống cổ,… Tuy nhiên, trải qua 18 tháng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy không còn phải dùng một viên thuốc nào và tất nhiên không phải đến bệnh viện nữa. Chúng tôi sống cùng 2 con và 2 cháu. Gần đây, hai cháu sốt cao, con trai sốt siêu vi, con dâu sốt xuất huyết nặng, phải xét nghiệm mấy ngày và truyền nước mấy hôm mới đỡ. Hai chúng tôi hơn cháu 3 lần tuổi, hơn con một lần rưỡi, theo lẽ thường thì chúng tôi là những người yếu nhất, thế nhưng lại không bị sao. Chúng tôi vẫn ăn ngon, ngủ yên và luyện tập không thiếu 1 phút nào…. ***** Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện. Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 19 năm qua. Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí bị giết để cướp nội tạng chỉ vì niềm tin của mình. http://tansinh.net/khoi-benh-than-ky/trai-nghiem-ky-dieu-cua-mot-vi-truong-boi-vtv-sau-480-ngay-thuc-hanh-phap-luan-cong/

686 views ·