@thanh1

“Những tư tưởng lớn thường gặp sự chống đối bằng bạo lực của những tư tưởng tầm thường”. "Great thoughts often...Continue reading

Get replies from creators like lời hay ý đẹp ( good...

thumb_upthumb_downchat_bubble
1372upvotes
178reminds
1quote

More from lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning )

“Quyền lực mà không có sự khôn ngoan cũng giống như cây rìu nặng mà không có lưỡi, thích hợp để đập giập hơn là mài bén”. Anne Bradstreet

“Nếu có thể trút bỏ những nỗi buồn của ngày hôm qua, thì bạn sẽ dành nhiều chỗ hơn cho niềm vui của ngày hôm nay”. Jenni Young McGill

More from lời hay ý đẹp ( good words and beautiful meaning )

“Quyền lực mà không có sự khôn ngoan cũng giống như cây rìu nặng mà không có lưỡi, thích hợp để đập giập hơn là mài bén”. Anne Bradstreet

“Nếu có thể trút bỏ những nỗi buồn của ngày hôm qua, thì bạn sẽ dành nhiều chỗ hơn cho niềm vui của ngày hôm nay”. Jenni Young McGill