some roses can be my garden

194Upvotes
21Reminds

More from diepphuonganh

harvest

876 views ·

Tâm đã có channel chính thức và được xác minh trên Minds, Tâm hy vọng đây sẽ là một ngôi nhà mới nơi Tâm có thể giao lưu với tất cả mọi người Việt Nam cũng như các nước khác ở trên này.... Love you !!! #mytam #minds

933 views ·
BẢN TIẾNG VIỆT CHO MINDS ĐÃ CÓ Nhà điều hành Minds cho biết bản tiếng Việt đã hoàn tất, nhanh hơn dự kiến là cuối tháng 7 này. Để thay đổi qua tiếng Việt, chỉ cần vào settings, phần language và chọn tiếng Việt (save). Đây là một nỗ lực đáng trân trọng của Minds trong việc tiếp đón hàng trăm ngàn người Việt đi tìm một vùng đất tạm dung không (hay ít hơn) bất công như Facebook. Tuy vậy, Minds vẫn thận trọng thông báo là nếu có bất kỳ lỗi về font chữ hay trục trặc gì, các chuyên viên của họ sẽ sớm cập nhật. Xin hãy thông báo đến mọi người đang quan tâm. (Có thể xem hướng dẫn ở đây https://youtu.be/pF_9wBadMRg)
1.03k views ·

More from diepphuonganh

harvest

876 views ·

Tâm đã có channel chính thức và được xác minh trên Minds, Tâm hy vọng đây sẽ là một ngôi nhà mới nơi Tâm có thể giao lưu với tất cả mọi người Việt Nam cũng như các nước khác ở trên này.... Love you !!! #mytam #minds

933 views ·
BẢN TIẾNG VIỆT CHO MINDS ĐÃ CÓ Nhà điều hành Minds cho biết bản tiếng Việt đã hoàn tất, nhanh hơn dự kiến là cuối tháng 7 này. Để thay đổi qua tiếng Việt, chỉ cần vào settings, phần language và chọn tiếng Việt (save). Đây là một nỗ lực đáng trân trọng của Minds trong việc tiếp đón hàng trăm ngàn người Việt đi tìm một vùng đất tạm dung không (hay ít hơn) bất công như Facebook. Tuy vậy, Minds vẫn thận trọng thông báo là nếu có bất kỳ lỗi về font chữ hay trục trặc gì, các chuyên viên của họ sẽ sớm cập nhật. Xin hãy thông báo đến mọi người đang quan tâm. (Có thể xem hướng dẫn ở đây https://youtu.be/pF_9wBadMRg)
1.03k views ·