@DaiKyNguyenvn
  • verified_user
·

Giết người và thoát tội cách chính quyền Trung Quốc rũ bỏ trách nhiệm về mọi cuộc thảm sát. #DknVideo #DknSuThat

play_circle_outline

Get replies from creators like The Epoch Times

thumb_upthumb_downchat_bubble
1050upvotes
197reminds