Đại pháp hồng truyền trên toàn thế giới

play_circle_outline

Get replies from creators like Pháp Luân Đại Pháp H...

thumb_upthumb_downchat_bubble
828upvotes
57reminds

More from Pháp Luân Đại Pháp Hảo

Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo Chân Thiện Nhẫn và đây là những nguyên tắc đạo đức cổ xưa truyền lại và đây mới là điều cốt tủy của môn tu luyện này. Nếu bạn đã đọc đến những dòng này thì nên vào trang chủ http://vi.falundafa.org/ Chúc bạn bình an

Chia sẻ chân thành của "DJ NGỌC ANHhttps://www.dkn.tv/van-hoa/dj-xinh-dep-noi-tieng-ngoc-anh-toi-hoc-nhan-de-giu-cho-minh-co-duoc-hanh-phuc-va-binh-yen.html Có người hỏi: Sao em lại theo Pháp Luân Công? Không sợ àh??? - Đơn giản nhất đó là Duyên 🙏 !! Và là con đuờng em...See more

More from Pháp Luân Đại Pháp Hảo

Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo Chân Thiện Nhẫn và đây là những nguyên tắc đạo đức cổ xưa truyền lại và đây mới là điều cốt tủy của môn tu luyện này. Nếu bạn đã đọc đến những dòng này thì nên vào trang chủ http://vi.falundafa.org/ Chúc bạn bình an

Chia sẻ chân thành của "DJ NGỌC ANHhttps://www.dkn.tv/van-hoa/dj-xinh-dep-noi-tieng-ngoc-anh-toi-hoc-nhan-de-giu-cho-minh-co-duoc-hanh-phuc-va-binh-yen.html Có người hỏi: Sao em lại theo Pháp Luân Công? Không sợ àh??? - Đơn giản nhất đó là Duyên 🙏 !! Và là con đuờng em...See more