@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Lưu ý: Minds mặc định là người xem phải quyết định nội dung có phù hợp với mình không, và tự chịu trách nhiệm. Nên khi bài hiện ra, giữa tiêu đề chính sẽ có một dấu nổi vuông (hoặc tròn hoặc tam giác) hiện lên, xin bấm vào để xác nhân xem bài

thumb_upthumb_downchat_bubble
1666upvotes
63reminds

More from Khanh Nguyen

Chào mọi người, mình vừa mở một điểm tụ tập, tán dóc mọi chuyện an toàn cho mọi người trên Minds. Chỉ cần vào Groups, chọn mục Vietnam là có thể tham gia Hoặc click vào đây để vào thẳng https://www.minds.com/groups/profile/859586863931215872 (Những ai đã sub với mình - tương đương add friend - là vào được hết, không cần điều kiện gì)

Để đây là kỷ niệm. Mai mốt danh sách này cập nhật, chắc mình lọt xuống 300 hay 3000 🤣

More from Khanh Nguyen

Chào mọi người, mình vừa mở một điểm tụ tập, tán dóc mọi chuyện an toàn cho mọi người trên Minds. Chỉ cần vào Groups, chọn mục Vietnam là có thể tham gia Hoặc click vào đây để vào thẳng https://www.minds.com/groups/profile/859586863931215872 (Những ai đã sub với mình - tương đương add friend - là vào được hết, không cần điều kiện gì)

Để đây là kỷ niệm. Mai mốt danh sách này cập nhật, chắc mình lọt xuống 300 hay 3000 🤣