More from 𝑹𝒐𝒔𝒆𝒍𝒊𝒏𝒏

นิตยสาร Time นิตยสารชื่อดังระดับโลกได้จัดลำดับ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในปี 2021 ซึ่งคราวนี้ Vitalik Buterin ผู้สร้างเหรียญ ethereum ติด 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลด้วย ผู้สร้างเหรียญ eth เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางด้านนวัตกรรม โดย Vitalik Buterin เป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ติดอยู่ในฐานะผู้สร้างนวัตกรรม และทางนิตยสาร Time คิดว่า เขามีความรู้ความสามารถเฉกเช่นเดียวกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นจนทำให้เกิดเหรียญ ethereum ซึ่งเป็นเหรียญคู่ปรับสำคัญของบิทคอยน์

More from 𝑹𝒐𝒔𝒆𝒍𝒊𝒏𝒏

นิตยสาร Time นิตยสารชื่อดังระดับโลกได้จัดลำดับ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในปี 2021 ซึ่งคราวนี้ Vitalik Buterin ผู้สร้างเหรียญ ethereum ติด 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลด้วย ผู้สร้างเหรียญ eth เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางด้านนวัตกรรม โดย Vitalik Buterin เป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ติดอยู่ในฐานะผู้สร้างนวัตกรรม และทางนิตยสาร Time คิดว่า เขามีความรู้ความสามารถเฉกเช่นเดียวกับผู้สร้างนวัตกรรมคนอื่นจนทำให้เกิดเหรียญ ethereum ซึ่งเป็นเหรียญคู่ปรับสำคัญของบิทคอยน์