naruto01

@naruto01
...Chúng tôi sống như những con vật, những con vật được chia từng bó cỏ. Thì nhà nước nó khống chế dạ dày con người để biến thành súc vật...
Subscribers211
Subscriptions100
Views2.82k
Type: All
Date: All
...Chúng tôi sống như những con vật, những con vật được chia từng bó cỏ. Thì nhà nước nó khống chế dạ dày con người để biến thành súc vật...
Subscribers211
Subscriptions100
Views2.82k