ทีกับชาวบ้านแค่ยกมือถือมารับสาย ยังมองตาเขียว ตวาดลั่นว่าห้ามถ่ายรูป 😏

#thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble