Lyyapham

@Lyyapham
Khi bạn lớn lên, bạn sẽ được định hướng để nói những điều mà thế giới này thiết lập từ trước. Và rằng bạn chỉ được sống trong cái thế giới hạn hẹp đấy. Cố gắng không gây quá nhiều rắc rối. Có lẽ sẽ đạt được bằng cấp, có được công việc, kiếm tiền và lập gia đình. Nhưng cuộc sống còn rộng lớn hơn thế khi bạn nhận ra một điều rất đơn giản. Đó là tất cả những thứ xung quanh chúng ta, cái chúng ta gọi là cuộc sống, được tạo bởi những người chưa chắc đã thông minh hơn bạn. Và bạn có thể tư tạo cho mình những điều đó. Bạn có thể tự tạo cuộc sống cho riêng mình, nơi mà những người khác cũng có thể sống. Hãy xây dựng cuộc sống của chính mình. Đừng sống rập khuôn. Hãy tự tạo cuộc sống cho mình. Hãy luôn tìm kiếm cơ hội và luôn sexy. TÔI YÊU CÁC BẠN CỦA TÔI @TrangGiaBao @cuuvuive Những bài viết mình chia sẻ mà không có caption ngoài nội dung bài viết thì chỉ đơn giản là sự chia sẻ thông tin với mọi người chứ không hề có quan điểm cá nhân nhé.
location_onHanoi
Subscribers1k
Subscriptions101
Views58.67k
Type: All
Date: All
Khi bạn lớn lên, bạn sẽ được định hướng để nói những điều mà thế giới này thiết lập từ trước. Và rằng bạn chỉ được sống trong cái thế giới hạn hẹp đấy. Cố gắng không gây quá nhiều rắc rối. Có lẽ sẽ đạt được bằng cấp, có được công việc, kiếm tiền và lập gia đình. Nhưng cuộc sống còn rộng lớn hơn thế khi bạn nhận ra một điều rất đơn giản. Đó là tất cả những thứ xung quanh chúng ta, cái chúng ta gọi là cuộc sống, được tạo bởi những người chưa chắc đã thông minh hơn bạn. Và bạn có thể tư tạo cho mình những điều đó. Bạn có thể tự tạo cuộc sống cho riêng mình, nơi mà những người khác cũng có thể sống. Hãy xây dựng cuộc sống của chính mình. Đừng sống rập khuôn. Hãy tự tạo cuộc sống cho mình. Hãy luôn tìm kiếm cơ hội và luôn sexy. TÔI YÊU CÁC BẠN CỦA TÔI @TrangGiaBao @cuuvuive Những bài viết mình chia sẻ mà không có caption ngoài nội dung bài viết thì chỉ đơn giản là sự chia sẻ thông tin với mọi người chứ không hề có quan điểm cá nhân nhé.
location_onHanoi
Subscribers1k
Subscriptions101
Views58.67k