#myphoto
ศิลปะ
มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์
ผมชื่อ “เดียว” หรือ “ไอเดียล” Channel นี้รวบรวมเรื่องราว ภาพถ่าย ภาพเขียน และประเด็นทางศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม และมานุษยวิทยาที่ผมสนใจและเรียบเรียงไว้ทั้งบทความขนาดยาวเป็นบล็อกส่วนตัว และข้อคิดเห็นสั้นๆ เป็นโพสต์ “Ideal” This channel garnered my attention. About stories, photos, paintings, art and social and cultural issues Especially Issues in Thailand. This variety of issues is a long article on a personal blog. And a short post Mostly in Thai language But sometimes in English For foreign users. You can use the function “Minds‘ translate” It works fine. It’ s good. I think Thank you for visit. เยี่ยมชมหน้าเว็บแบบPro (เห็นโพสต์ได้เยอะกว่า) ได้ที่ (visit me here) https://www.minds.com/ideoo/ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการเยี่ยมชม คริคริอิอิกำซ่า55+
7.26k views · Dec 6th, 2020

Contrapposto หรือ “ตริภังค์” การบิดเอี้ยวของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Contrapposto หรือ “ตริภังค์” การบิดเอี้ยวของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post
56 views · 1h ago
repeatReminded by Idealist "ThePro."

คนไปติด solar cell บนดอย สลิ่มดิ้น บอกว่าทำลายวิถีความเป็นอยู่ของเค้า แต่พอเป็นเคสนี้ จนท.หอบกองกำลังไปไล่เค้า ไปเผายุ้งฉางเค้า ไปอุ้มแกนนำเค้า (บิลลี่ พอละจี) ทีงี้สลิ่มเงียบเลยนะ 🙄 ที่มา : ( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10221908551855228&id=1601966458 ) #saveบางกลอย #ชาติพันธุ์ก็คือคน

67 views · 1h ago
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เสร็จแล้ว คอหมูย่าง น้ำจิ้มแจ่ว

37 views · 1h ago
MINDS+
play_circle_outline

อบซ้ำรอบสอง

26 views · 2h ago
MINDS+
play_circle_outline

ไหนดูซิ คอหมูย่างในหม้อทอด

22 views · 2h ago
repeatReminded by Idealist "ThePro."
นี่คงเป็นเหตุผลที่ต้องบีบแอพเสรีทั้งหลาย ทึ่ลูกพี่ใหญ่คุมไม่ได้ มึงต้องอยู่กับเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์เท่านั้น กูเซ็นเซอร์ สอดส่องมึงได้ telegram มีผู้ใช้ใหม่ 90 ล้านเฉพาะเดือน ม. ค. นี้ https://m.theepochtimes.com/mkt_app/telegram-experiences-massive-growth-in-january-90-million-new-users_3668448.html?v=ul
100 views · 9h ago
repeatReminded by Idealist "ThePro."
Minds ในเอนดรอย เน่าหรอ มองไม่เห็นคอมเม้นท์ #mindsth
48 views · 2h ago
repeatReminded by Idealist "ThePro."
repeat
51 views
สว.ยังงงเลยอ่ะ 5555 ....... กรณีพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 7 หน้ารัฐสภา สรุป-กรมศิลปากรยืนยันให้สร้างใหม่ ขนาด 4 เท่าองค์จริง-มูลค่า 25 ล้าน ! _____________ เรื่องนี้ ผมและท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ได้หารือในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงความไม่เหมาะสมของแนวคิดในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 7 องค์ใหม่ขนาดใหญ่ 4 เท่าพระองค์จริงมาประดิษฐานหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย ที่ขณะนั้นทราบข่าวเพียงว่าเป็นไปตามข้อเสนอของกรมศิลปากร แทนที่จะใช้องค์เดิมขนาด 1 เท่าครึ่งพระองค์จริงที่เคยประดิษฐานอยู่หน้าอาคารรัฐสภาเดิม ถนนอู่ทองใน ตามแนวคิดของคณะผู้ออกแบบและสภา ผมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย แต่ยังไม่ถึงคิวบรรจุเข้าระเบียบวาระ และได้เสนอให้คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ โดยผมเข้าไปร่วมประชุมชี้แจงครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปลายปีก่อน ล่าสุดวานนี้คณะกรรมาธิการฯได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมชี้แจง ผมได้เข้าไปร่วมประชุมด้วย จึงขอนำมารายงานประชาชนเพื่อทราบความคืบหน้า เรื่องไปไกลกว่าที่คิด ขอสรุปด้วยภาษาชาวบ้านดังนี้.... เหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางปี 2561 เมื่อสภาทำหนังสือถึงกรมศิลปากรขอทราบแนวทางและรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมจากหน้าอาคารรัฐสภาเก่าถนนอู่ทองไปยังอาคารรัฐสภาใหม่เกียกกาย ในฐานะที่กรมศิลปากรมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520 ซึ่งขอสารภาพโดยสัตย์ว่าผมก็เพิ่งทราบว่ามีระเบียบฯนี้อยู่ ! กรมศิลปากรส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เดินทางมาพิจารณาสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ จากนั้นทำหนังสือถึงสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 แจ้งว่าเห็นควรให้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงเข้าไปประดิษฐานภายในอาคาร และให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ขนาด 3 เท่าครึ่งถึง 4 เท่าพระองค์จริงเพื่อประดิษฐานหน้าอาคารด้านถนนสามเสนแทน สรุปว่าถ้าทำตามนี้รัฐสภาจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 องค์ 2 ขนาด ในชั้นแรก สภาไม่เห็นด้วยเพราะมีความประสงค์จะนำพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มาประดิษฐานหน้าอาคารตามแบบที่กำหนดไว้ ในเดือนเดียวกันนั้นเองสภาได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากรขอให้ทบทวนมติ กรมศิลปากรตอบหนังสือกลับมายังสภาเมื่อปลายเดือนมกราคม 2562 ว่าพิจารณาแล้ว ขอยืนยันมติเดิม คือให้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมเข้าในอาคาร และถ้าประสงค์จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคาร ควรดำเนินการตามมติเดิมคือสร้างองค์ใหม่ขนาด 3 เท่าครึ่งถึง 4 เท่าพระองค์จริง สภาจึงต้องปฏิบัติตาม เพราะอำนาจตามกฎหมายลำดับระเบียบฯดังกล่าวข้างต้นแล้วอยู่กับกรมศิลปากร สภาเริ่มตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ไว้เบื้องต้น 10 ล้านบาท ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขนาด 3 เท่าครึ่งถึง 4 เท่าพระองค์จริง กรมศิลปากรแจ้งให้สภาทราบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่ามีจำนวนเป็นตัวเลขกลม ๆ ประมาณ 25 ล้านบาทเศษ ตัวเลขจริง ๆ คือ 25,369,840.- บาท ! สภาได้แยกของบประมาณไว้ 3 ปีงบประมาณ คือ 2563, 2564 และ 2565 ขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการขั้นต้นไปแล้ว คือปั้นขยายต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ กล่าวโดยละเอียดคือถอดแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระองค์เดิมแล้วหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์ เพื่อทำ section ขนาดต้นแบบเดิมเพื่อขยายเข้า scale ก่อนที่จะทำโครงสร้างเหล็ก ใช้เงินไปแล้วกลม ๆ เกือบ 8 ล้านบาท ตัวเลขจริงคือ 7,700,000.- บาท ! ในการประชุมกรรมาธิการฯ ผมได้ถามกรมศิลปากรด้วยสามัญสำนึกของวิญญูชนชาวไทยทั่วไปว่าในเมื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ คือสร้างใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นนี้ ก่อนที่จะเดินหน้าลงมือทำงานควรที่จะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนหรือไม่ คำตอบคือยังไม่ได้ทำเรื่อง แต่กำลังเตรียมการจะทำเรื่อง โดยก่อนที่จะทำเรื่องจำเป็นต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน และยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ เพียงแค่ถอดแบบจากองค์เก่าก่อนเท่านั้น ผมตอบไปว่าที่กรมศิลปากรตอบอย่างนี้ผมไม่สู้เห็นด้วยนะ เพราะการถอดแบบองค์เก่าก็คือส่วนหนึ่งของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่นั่นแหละ เงินก็ใช้ไปแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฝ่ายการเมืองคือระดับรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้พิจารณา ประเด็นนี้ ผมไม่เข้าใจ จึงได้ถามออกไปว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่มีคำตอบในห้องประชุมกรรมาธิการ สถานการณ์ล่าสุด กรมศิลปากรได้ทำหนังสือถึงสภาเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 ขอชะลอการทำงานไว้ก่อน ผมถามว่าเหตุไฉนต้องชะลอ กรมศิลปากรค้นเอกสารอยู่พักใหญ่ก่อนจะตอบว่ารอการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติก่อน เรื่องนี้ยังไม่จบ คณะกรรมาธิการจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาหารือในโอกาสต่อไป มีความคืบหน้าประการใดจะนำรายงานต่อครับ คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา 22 มกราคม 2564 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3716945008381227&id=192140090861754&sfnsn=mo
51 views · 2h ago