explicitClick to confirm you are 18+

Tham khảo (1) _ ÂN ĐIỂN CỨU RỖI

Hồng YếnJul 2, 2018, 4:54:30 AM
thumb_up35thumb_downmore_vert

(Trích: Facebook Tuan Le đã post ngày 18/2/2014

https://www.facebook.com/tonyledinhtuan/posts/684567191566037

Tôi share lại  một loạt những bài viết này nhằm mục đích để anh chị em suy gẫm, cầu xin Cha trên trời ban mọi phước hạnh tốt nhất trên ace khi suy gẫm về Lời của Ngài và chính Linh Cha sẽ dẫn ace vào trong mọi Lẽ thật!)

--------------------

Bạn mình là thầy giáo, dẫn học sinh ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, phát cho mỗi em một chai nước La Vie, dặn rất kỹ:

"Mọi sự xong hết rồi, không cần làm thêm bất cứ một việc lớn nhỏ gì nữa nhé! Bất cứ ai chỉ bảng qui định gì cũng đừng thèm tin, Vua đã làm cho mình hết rồi, họ chỉ hù để minh sợ không dám bay thôi!.. Cứ thế mà an tâm đi nhé, vì visa của mình rất xịn, máy bay của mình rất hoàn hảo".

Đến lúc nghe phải bỏ chai nước mới được lên máy bay, cả đoàn thuộc lời thầy nên cương quyết không làm, đồng thanh la lớn hoài: "Không ai làm mất được hiệu lực visa Vua ký đóng mộc đỏ loè nè! Chiếc máy bay này hoàn hảo 100% rồi, không ai được ép tôi làm thêm điều gì nữa!"

Ôi ước chi gặp bạn, để một tay cầm chai nước, một tay cầm visa cho bạn hiểu ra 2 cái đó khác hẳn nhau: một cái giá trị bảo đảm không mất, một cái chỉ là chút vật chất phải buông ra... Không hề phải "LÀM" gì nữa cả, chỉ chịu "BỎ" một cái nhẹ nhàng là xong! Không ai nói gì về hiệu lực của tờ visa, về chất lượng của chiếc máy bay ở đây cả!

Chuyện thật còn hơn cả thật về lý luận ân điển cứu rỗi có thể làm bao nhiêu học sinh lỡ chuyến bay quan trọng nhất cuộc đời.

Kinh Thánh chép trong Tít 2: 11-15:

"11. Vả, ân điển Ðức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.

12. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tôn kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức,

13. đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ,

14. là Ðấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

15. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con."