Ngôn Minh
  • verified_user

@dechen
#TamTuKinh #LuanLiGiaoKhoaThu #QuocVanGiaoKhoaThu #BaiHay #AnhDep Tảo phát Bạch Đế thành (Há Giang Lăng) Triêu từ Bạch Đế thái vân gian Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn Lưỡng mạn viên thanh đề bất trụ Khinh chu dĩ quá vạn trùng san
Subscribers3k
Subscriptions4k
Views614.33k
Type: All
Date: All
#TamTuKinh #LuanLiGiaoKhoaThu #QuocVanGiaoKhoaThu #BaiHay #AnhDep Tảo phát Bạch Đế thành (Há Giang Lăng) Triêu từ Bạch Đế thái vân gian Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn Lưỡng mạn viên thanh đề bất trụ Khinh chu dĩ quá vạn trùng san
Subscribers3k
Subscriptions4k
Views614.33k