explicitClick to confirm you are 18+

Železorudný důl / Iron ore mine [Urbex]

bohemian.arrowsFeb 15, 2021, 10:20:44 PM
thumb_up14thumb_down

Důl byl uvedený do provozu v roce 1968 a od roku 1997 je opuštěný. Kromě železný rudy důl produkoval taky měď a stříbro. Celkem se tady vytěžilo kolem jednoho milionu tun rudy, s tím že v přilehlých lokalitách leží dalších přibližně 15 000 000. Po roce 1997 byly všechny šachty, který na ložisku pod skipovou věží sahají až skoro do tří set metrů, zaplavený a od roku 2020 probíhá demolice povrchových staveb. 

This now abandoned iron ore mine has been operational since 1968 and is abandoned since 1997. It mainly produced iron ore, but also small quantities of silver and copper. Around 1 000 000t of iron ore has been excavated when the production stopped, with estimated 15 million tons still lying beneath. Soon after mining operations ended, mine shafts, that reached depths of almost 300 meters, were flooded. Currently, the surface structures are being dismantled.