explicitClick to confirm you are 18+

Xylen Roberts-We Boldly Go (Experimental Conscious Hiphop Song)

Xylen RobertsMay 15, 2018, 12:10:29 AM
thumb_up30thumb_downmore_vert

In this week's video installment, I give you another track off my upcoming album The Simplicius Complex. The Simplicius Complex will be my latest album: a mixture of conscious experimental hiphop, synth pop and ballads. I am an eclectic experimental vocalist/songwriter/producer/musician/comedian/Youtuber/whatever hailing from West Virginia. Originally expected to release in April, temporary laptop malfunctions and recent health issues have caused me to delay the release of The Simplicius Complex. However I expect it to be either released by the end of May or July at the latest. I will probably make a special extra video later in the week which will be another new track off the album. Stay tuned and check out the video here:

https://www.bitchute.com/video/M6qXyry9IIw/

Don't forget to like and subscribe to my Minds, Youtube, Bitchute etc. Thank ya kindly, bitches!

#conscioushiphop #experimentalhiphop #conscious #singersongwriter #alternative #electronicmusic

Trong phần video của tuần này, tôi cung cấp cho bạn một ca khúc khác trong album sắp tới của tôi The Simplicius Complex. Khu phức hợp Simplicius sẽ là album mới nhất của tôi: một hỗn hợp của hiphop thử nghiệm có ý thức, pop synth và ballad. Tôi là một ca sĩ / nhạc sĩ / nhà sản xuất / nhạc sĩ / diễn viên hài / Youtuber / bất cứ thứ gì đến từ Tây Virginia. Ban đầu dự kiến ​​sẽ phát hành vào tháng Tư, sự cố máy tính xách tay tạm thời và các vấn đề sức khỏe gần đây đã khiến tôi trì hoãn việc phát hành The Simplicius Complex. Tuy nhiên, tôi hy vọng nó sẽ được phát hành vào cuối tháng 5 hoặc tháng 7. Tôi có thể sẽ tạo thêm một video đặc biệt vào cuối tuần này và đây sẽ là một ca khúc mới khác trong album. Hãy theo dõi và xem video tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=M6qXyry9IIw

https://www.bitchute.com/video/M6qXyry9IIw/

Đừng quên thích và đăng ký Minds, Youtube, Bitchute của tôi ... Cảm ơn bạn, vui vẻ!