explicitClick to confirm you are 18+

Визия и мисия на Coinfirm

RoonyBlackJan 19, 2018, 11:45:44 PM
thumb_up45thumb_downmore_vert

Coinfirm осигурява мрежа, която е прозрачна, ефективна, демократична и съвместима виртуалната валута. Целта на Coinfirm е да осигури подобрен и ефективен стандарт за съответствие с AML / CTF. Не само гарантира прозрачност и демократизация на финансовата система, но също така служи като мост за адаптиране на нови бизнес модели и приемане на блокчейн и виртуални валути.

Идеята

Платформата Coinfirm вече осигурява виртуална валутна екосистема с клиенти и партньори, достигайки до големи бизнес и финансови институции. Достъпът до онлайн системата също се осъществява чрез приложния програмен интерфейс (API). Това е лесна за използване платформа и потребителят може да завърши своя модел с AML / CTF.

Членовете на мрежата, които преминават през идентификацията и потвърждението на платформата на Coinfirm, получават одобрение, както и информация за виртуалните валутни адреси. Вноските се оценяват спрямо стойността на информацията. Това позволява пълната поверителност на потребителите и правилното плащане.

AMLT е системен продукт и мрежа за достъп за платформата Coinfirm AML / CTF, която вече е жизнеспособна мрежа. На всички членове се дава AMLT да предоставят информация и оценки, което прави системата демократична. AMLT е сигурна, демократична структура и осигурява прозрачност в криптографията и във всички транзакционни ситуации, което спомага за безопасността на цялата екосистема и глобалната икономика.

Coinfirm предприема стъпка към постигане на ефективно спазване на AML / CTF, прозрачността и демокрацията, за да се позволи на активните участници на пазара с AMLT.

Водещите финансови институции са като SEI 6, като ключовата връзка,  въвеждайки  във виртуалните валутни пазари и по-голям кръг от организации.

Екип:

Екипът на AMLT непрекъснато нараства, като в момента Coinfirm е от над 30 международни професионалисти в индустрията, заедно със специалисти по бизнес, технологии и спазване на правилата.

Основателите на АМЛТ са:

Paweł Kuskowski, Paweł Aleksander, Grant Blaisdell, Maciej Ziółkowski.Услугите се разпространяват непрекъснато, също както екипът, който е изграден от професионалисти, основателите са 5 човека, като съветниците и стратезите, асистентите, администраторите и директорите са над 30 човека.

ICO:

1 AMLT = 0.0003387075 ETHЕ знак, който се предоставя от AMLT за права и достъп до платформата Coinfirm AMLT / CTF, AMLT дава на купувачите възможността да купуват отчети със големи отстъпки и да ги получават чрез предоставяне на данни, което е от голямо значение за безопасната търговия.

Какво харесвам в този проект?

-безопасно

-успешно

-иновативно

-добра организация и екип

Това е един интересен проект. Както знаем интернет професиите са в своята сила и ще завземат още по-голяма част от човешкия живот, в бъдеще. Смятам, че тази идея ще се развива много успешно, особено с добрата безопасност, малкото риск и чудесен екип.


Някои други основни медийни източници са:

Социална медийна дейност – социалните мрежи които използват са Facebook, Twitter, Youtube.

/възможно е информацията да бъде променена, тъй като данните за последователи са променливи и не гарантираме за достоверността на данните в сегашна дата/

Пътна карта:

Платформата Coinfirm вече осигурява виртуална валутна екосистема с клиенти и партньори, стигащи до големи бизнес компании и финансови институции. Достъпът до системата онлайн става и през API. Това е лесна за използване платформа и потребителят може да завършва своя модел с AML/CTF.Членовете на мрежата, които преминават през идентификация и проверка на платформата Coinfirm, получава одобрение, както получават и информация за виртуалните валутни адреси. Вноските се оценяват спрямо стойността на информацията. Това позволява пълната поверителност на потребителите, както и за получаване на правилните плащания.

Абстрактен:

- Състои се от професионалисти, които спазват изискванията на виртуалната валута. През 2015г., е постигнато ново ниво на прозрачност и ефективност обслужваща цялата екосистема.

Сега Confirm предприема още една стъпка към постигане на ефективно съответствие с AML/CTF и прозрачността и демокрацията да позволят активното участие на участниците на пазара с AMLT.

Водещите финансови институции са като SEI 6, която ключова връзка се въвежда при виртуалните валути в масовия пазар и по-висок кръг от организации.

Заобикаляща среда:

- Приемането на виртуалната валута непрекъснато се увеличава, но финансовите регулатори и банките все още са неподготвени за тези бързи промени, които завземат този пазар. Който пазар е нараснал огромно през последните години и то не само по отношение на стойността, но и по отношение на предлаганите услуги и участващите лица. Банките не са готови да приемат тези промени, защото нямат ефективност и не са в състояние да определят и управляват риска свързан с компании, работещи в това пространство.

Размер на пазара:

- Разходите за съответствия с AML/CTF е високо и ще продължава да се увеличава като настоящите решения и процесите са неефективни. Цената за спазването за виртуалните валутни предприятия може да се увеличи с над 50% от общото време и разходите за труд.Решения:

- Накрая на деня всяко предприятие, което е във виртуални валути или който работи с такива, се нуждае от това да се прилагат правилата на AML/CTF, за се защитят техните партньори и своите клиенти от потенциалните рискове и съответно да се позволи тяхното търговско и безопасно развитие.

Визия и мисия на Coinfirm:

- Coinfirm осигурява мрежа, която е прозрачна, ефективна и демократична и съвместима виртуална валута. Целта на Coinfirm е да достави усъвършенстван и ефективен начин за глобален стандарт за спазване на AML/CTF, по демократичен начин. Не само че осигурява прозрачност и демократизация на финансовата система, но служи и като мост за приспособяване на нови бизнес модели и приемане на блок-верига и виртуални валути.

За повече информация можете да отидете тук:

AMLT Уебсайт: https://amlt.coinfirm.io/

AMLT Бяла книга: https://amlt.coinfirm.io/pdf/white-paper.pdf

Моят профил на bitcointalk.org: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1702358

Моето потребителско име в Bitcointalk.org: RoonyBlack