Anaga the bodiless one

@a3561rw

ข้าจักไม่กราบไหว้มนุษย์ผู้อุปโลกน์ตนมาทัดเทียมพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย (ไม่นิยมการฉอดหรือบ่นแบบเลื่อนลอย ชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่า)
location_onไม่ค่อยเข้าทวิตฉันใด ไม่ค่อยเข้าmindsฉันนั้น
Subscribers56
Subscriptions104
Views6.74k
Type: All
ข้าจักไม่กราบไหว้มนุษย์ผู้อุปโลกน์ตนมาทัดเทียมพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย (ไม่นิยมการฉอดหรือบ่นแบบเลื่อนลอย ชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่า)
location_onไม่ค่อยเข้าทวิตฉันใด ไม่ค่อยเข้าmindsฉันนั้น
Subscribers56
Subscriptions104
Views6.74k