explicitClick to confirm you are 18+

Cập nhật. Điều khoản dịch vụ

SaigonTrongTimToiSep 14, 2018, 8:31:31 PM
thumb_up36thumb_downmore_vert

Cập nhật từ Minds. Điều khoản dịch vụ.

Chuyễn ngữ tiếng Việt @SaigonTrongTimToi

" Gần đây, chúng tôi đã cập nhật Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của mình để phản ánh những thay đổi gần đây đối với mạng khi khởi chạy mã thông báo MINDS. Vui lòng dành một chút thời gian để đọc kỹ các tài liệu này.

Cũng xin lưu ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Minds là sự chấp nhận các điều khoản và chính sách mới này.

Cảm ơn bạn! "

For English at here> Terms of ServicePrivacy Policy Thank You!

" Update

We've recently updated our Terms of Service and Privacy Policy to reflect the recent changes to the network with the launch of the MINDS token. Please take a moment to read through these documents carefully.

Please also note that your continued use of Minds serves as acceptance of these new terms and policies. Thank you! "

• Điều kiện • Chính sách bảo mật • DMCA • Tiếp xúc • Bill Of Rights

Điều kiện

Các ý chính

Chúng tôi (những người làm việc tại Minds) tạo ra phần mềm nguồn mở và miễn phí và chạy mạng xã hội Minds.com. Chúng tôi rất thích bạn sử dụng nó và giúp chúng tôi phát triển tài liệu này theo hướng hỗ trợ tốt nhất và bảo vệ Minds và cộng đồng của nó. Nhận xét công khai và đánh giá ngang hàng được khuyến khích thông qua Nhóm trợ giúp và hỗ trợ cũng như trên Github. Dịch vụ cơ bản của Minds khi tạo kênh hoặc khởi chạy một trang web trên Minds.com là miễn phí. Chúng tôi cũng cung cấp các nâng cấp có trả tiền cho các tính năng nâng cao và các dịch vụ thương mại khác.

Minds phần mềm và dịch vụ được thiết kế để cung cấp cho bạn kiểm soát và sở hữu nhiều hơn kinh nghiệm xã hội của bạn càng tốt và để khuyến khích bạn thể hiện bản thân một cách tự do. Tuy nhiên, chịu trách nhiệm về những gì bạn xuất bản. Cụ thể, hãy đảm bảo rằng không có mục nào bị cấm được liệt kê bên dưới xuất hiện trên kênh của bạn hoặc được liên kết đến / từ kênh của bạn (những thứ như spam, phần mềm độc hại, vi-rút hoặc nội dung bất hợp pháp hoặc đe dọa bạo lực nghiêm trọng).

Nếu bạn tìm thấy nội dung có thể bị phản đối, thì Huỷ đăng ký, Ẩn, Chặn, Báo cáo hoặc chỉ vuốt theo. Minds là một cộng đồng cởi mở, miễn phí và công khai, nơi người dùng tôn trọng quyền sử dụng lời nói miễn phí. Tất nhiên, bạn có thể thấy một sự vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này khi bạn đi qua Minds, trong trường hợp này, hãy báo cáo kênh từ cog Cài đặt trên hồ sơ kênh hoặc qua email tới [email protected].

(Lưu ý, chúng tôi đã quyết định thực hiện các Điều khoản dịch vụ dưới đây theo giấy phép Creative Commons Attribution-Sharealike, như Wordpress cung cấp cho chúng tôi, có nghĩa là bạn được hoan nghênh sử dụng lại nó để sử dụng cho riêng bạn. thay thế các tài liệu tham khảo cho chúng tôi bằng các tài liệu tham khảo cho bạn và cung cấp liên kết thuộc tính cho Minds.com ở đâu đó trên trang web của bạn.)

Phần mềm và dịch vụ của Minds được sở hữu và điều hành bởi Minds, Inc. (“Minds”, “we” hoặc “us”). Phần mềm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp theo sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các Điều khoản dịch vụ này và tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác (bao gồm Chính sách bảo mật của chúng tôi) và các thủ tục có thể được công bố trên trang này Điều khoản bán thẻ Minds Tokens (có sẵn tại https://www.minds.com/token ) (gọi chung là “Điều khoản” này). Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc nâng cấp Dịch vụ (được định nghĩa bên dưới), toàn bộ hoặc một phần. Bạn xác nhận rằng các Điều khoản này sẽ áp dụng cho bất kỳ thay đổi hoặc nâng cấp nào như vậy.

Các Điều khoản này điều chỉnh quyền truy cập của bạn và sử dụng các thẻ Minds Tokens liên quan đến mạng xã hội Minds, bao gồm https://www.minds.com , www.minds.org và tất cả các trang mạng khác thuộc miền Minds (“Minds Network”) ), các ứng dụng di động Minds Network và Minds và mọi dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là "Dịch vụ") do chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ nội dung, chức năng, tính năng và ứng dụng nào được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ cho bạn khách hoặc người dùng đã đăng ký Dịch vụ (mỗi người dùng là “Người dùng”).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn chấp nhận các Điều khoản này, có nghĩa là bạn đang ký hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này hoặc nếu bạn vi phạm các Điều khoản này bằng bất kỳ cách nào, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và các Thẻ thông minh của bạn sẽ bị mất.

Bạn hiểu rằng đôi khi chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình và phù hợp với Mục 21 bên dưới. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các Điều khoản này được đăng để bạn biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng có liên quan đến bạn.

1. Tên người dùng và kênh của bạn

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu tên người dùng và kênh của Minds. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của bạn an toàn. Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên (“Độ tuổi tối thiểu”). Bằng cách đăng ký với tư cách là Người dùng, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn không nhỏ hơn Độ tuổi tối thiểu. Nếu luật áp dụng cho quyền tài phán của bạn yêu cầu bạn phải lớn tuổi hơn tối thiểu để chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của cha mẹ, thì độ tuổi tối thiểu theo luật áp dụng sẽ là Tuổi tối thiểu cho các mục đích của các Điều khoản này.

Nếu bạn tạo tên người dùng và kênh trên nền tảng Minds, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và kênh của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và kênh của mình và mọi hành động khác được thực hiện liên quan đến tên người dùng của bạn và kênh. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào xảy ra dưới tên người dùng và kênh của bạn.

Minds có quyền đòi lại bất kỳ tên người dùng nào không hoạt động trong một năm hoặc lâu hơn, vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản này hoặc được tạo cho mục đích duy nhất để bán lại cho người dùng đã xác minh có cùng tên đó (còn gọi là ngồi xổm kênh. )

2. Trách nhiệm của người dùng đã đăng ký

Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra thông qua kênh hoặc tên người dùng của bạn và tất cả hoạt động của bạn trên Mạng Minds. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu trách nhiệm giữ thông tin tài khoản của mình (bao gồm thông tin xác thực truy cập) bí mật và bảo mật. Bạn không được bán, cho thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, cấp phép hoặc chỉ định tài khoản, thông tin xác thực hoặc bất kỳ quyền tài khoản nào của bạn. Ngoại trừ người hoặc doanh nghiệp được ủy quyền rõ ràng để tạo tài khoản thay mặt cho nhà tuyển dụng hoặc khách hàng của họ, Minds nghiêm cấm việc tạo tài khoản thay mặt cho người hoặc tổ chức khác. Trừ khi bạn được ủy quyền, bạn không được tạo tài khoản Minds thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng thừa nhận rằng:

- Bạn tự chịu trách nhiệm về sự tương tác của mình với những Người dùng Dịch vụ khác, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến. Bạn đồng ý rằng Minds không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ Người dùng nào. Minds bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, phải tham gia vào các tranh chấp giữa bạn và những Người dùng khác.

- Bạn không được mô tả hoặc chỉ định từ khóa cho kênh của mình theo cách gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp, bao gồm mọi cách giao dịch trên tên hoặc danh tiếng của người khác. Minds có quyền thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ mô tả hoặc từ khóa nào mà nó coi là bất hợp pháp hoặc có khả năng gây ra trách nhiệm pháp lý.

- Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho Minds về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng, tài khoản hoặc kênh của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác bằng cách gửi email tới [email protected].

- Nếu bạn điều hành một kênh, nhận xét về bài đăng, đăng tài liệu lên Minds, đăng liên kết hoặc tạo (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tạo) hoặc làm cho tài liệu có sẵn bằng Minds, bao gồm mọi văn bản, ảnh, video, âm thanh, mã hoặc tác phẩm khác của tác giả (bất kỳ tài liệu nào, "Nội dung người dùng"), bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung người dùng đó hoặc hành vi của bạn.

- Bằng cách sử dụng Minds, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung người dùng và hành vi của bạn không và sẽ không vi phạm các Điều khoản này, vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư) hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào , hoặc quy định.

- Bằng cách gửi Nội dung người dùng đến Minds, bạn cấp cho Minds giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, xử lý và điều chỉnh (mỗi "Sử dụng") Nội dung của người dùng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ và quảng bá Minds và Dịch vụ mà không cần thông báo, chấp thuận hoặc bồi thường cho bất kỳ việc sử dụng nào như vậy, ngoại trừ có thể được nêu trong giấy phép khác cho Nội dung người dùng đó.

- Bạn cấp cho người dùng khác quyền chia sẻ Nội dung người dùng của bạn trên các kênh và trang web khác của Minds và thêm Nội dung người dùng của riêng họ (ví dụ: để nhắc nội dung người dùng của bạn), miễn là họ chỉ sử dụng một phần bài đăng của bạn bạn tín dụng như tác giả ban đầu bằng cách liên kết ngược lại kênh Minds của bạn. Chức năng Remind trên mạng Minds Network tự động thực hiện điều này.

- Nếu bạn xóa Nội dung người dùng, Minds sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xóa nó khỏi Mạng Minds, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ nhớ đệm hoặc tham chiếu đến Nội dung người dùng có thể không được thực hiện ngay lập tức.

- Bằng cách đăng ký tài khoản và cung cấp Nội dung Người dùng, bạn tiếp tục đại diện và đảm bảo rằng:

- Việc bạn sử dụng Dịch vụ và Nội dung người dùng sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư) hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào;

- Bất kỳ việc sử dụng nào theo ý thức của bất kỳ Nội dung người dùng nào sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư) hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào;

- Nếu bất kỳ bên nào khác có quyền sở hữu trí tuệ mà bạn kết hợp vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bạn có (i) nhận được sự cho phép của người khác để kết hợp tài sản trí tuệ đó vào Nội dung Người dùng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii ) được bảo đảm từ bên kia một sự từ bỏ như tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung Người dùng đó;

- Bạn đã hoàn toàn tuân thủ mọi giấy phép của bên thứ ba liên quan đến tất cả Nội dung Người dùng và đã thực hiện mọi thứ cần thiết để cấp cho Minds giấy phép được nêu trong phần 2 (f) và cấp thành công cho những người khác. giấy phép của bên;

- Nội dung người dùng không chứa hoặc cài đặt bất kỳ loại vi-rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa trojan hoặc nội dung độc hại hoặc phá hoại nào khác;

- Nội dung của người dùng không phải là thư rác hoặc tin nhắn không được yêu cầu, không phải là máy hoặc được tạo ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng thứ hạng công cụ tìm kiếm của các trang web của bên thứ ba hoặc hành vi bất hợp pháp (chẳng hạn như lừa đảo) hoặc người nhận bị đánh lừa là nguồn gốc của tài liệu (chẳng hạn như giả mạo);

- Tương tác với những Người dùng khác theo cách không mong muốn như rình rập hoặc quấy rối;

- Nội dung Người dùng không nhắm mục tiêu bất kỳ Người dùng nào khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có các mối đe dọa, quấy rối, doxing hoặc bạo lực;

- Nội dung người dùng không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;

- Nội dung của người dùng được gắn thẻ rõ ràng khi chứa nội dung nhạy cảm, ảnh khoả thân, bạo lực hoặc hoạt động tình dục;

- Nội dung người dùng không bao gồm hoặc liên kết đến tài liệu ủng hộ tình trạng ấu dâm hoặc gây tổn hại cho trẻ hoặc bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào của bất kỳ trẻ em nào;

- Nội dung người dùng và kênh của bạn không được sử dụng để quảng cáo mại dâm, buôn bán người hoặc hành vi tình dục bất hợp pháp với trẻ em;

- Kênh của bạn không được liên kết với tin nhắn điện tử bao gồm các liên kết spam trên newsfeeds, nhóm, blog, hình ảnh, video hoặc nhận xét;

- Kênh của bạn không được trình bày theo cách gây hiểu lầm cho độc giả của bạn nghĩ rằng bạn là một người hoặc một thực thể khác;

- Bạn có, trong trường hợp Nội dung người dùng bao gồm mã máy tính, được phân loại chính xác và / hoặc mô tả loại, bản chất, sử dụng và tác động của tài liệu, dù được yêu cầu làm như vậy bởi Minds hay cách khác; và

- Bạn cũng cung cấp cho người sử dụng khác cho phép chia sẻ nội dung của bạn theo các điều khoản pháp lý được nêu trong giấy phép bạn chọn, cho dù Creative Commons , Tất cả các quyền, hoặc bất kỳ giấy phép có sẵn khác.

3. Sử dụng bị cấm

Bạn không được sử dụng hoặc truy cập bất kỳ Dịch vụ nào:

- Bằng bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào có thể áp dụng tại Hoa Kỳ luật, quy tắc hoặc quy định (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ luật sở hữu trí tuệ hoặc luật riêng tư hoặc luật liên quan đến xử phạt hoặc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác);

- Để đăng nội dung bất hợp pháp, vi phạm hoặc các nội dung khác không được phép theo các Điều khoản này.

- Để mạo danh, cố mạo danh hoặc ngụ ý sai rằng bạn được kết hợp với Minds, một Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

- Theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, thay đổi, làm quá tải, hư hỏng hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc Mạng Minds hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc cản trở việc sử dụng của bất kỳ bên nào khác. Người dùng Dịch vụ hoặc phơi bày chúng với trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bất kỳ sâu, vi-rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã nào khác có tính chất phá hoại, độc hại, xâm nhập hoặc gây xáo trộn nhằm gây ra sự từ chối dịch vụ;

- Sử dụng, phân phối, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh từ hoặc sao chép Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ Tài khoản người dùng hoặc Kênh nào (bao gồm mọi Nội dung Người dùng) toàn bộ hoặc một phần hoặc dịch ngược, đảo ngược, tháo rời, cố gắng để lấy mã nguồn hoặc thuật toán cơ bản của Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, ngoại trừ có thể được cho phép theo bất kỳ giấy phép hiện hành nào;

- Tạo tài khoản hoặc truy cập dữ liệu (bao gồm thông tin người dùng) thông qua các phương tiện không được phép, bằng cách sử dụng thiết bị tự động, bộ nhớ đệm, tập lệnh, bot, spider, trình thu thập thông tin hoặc scraper hoặc bất kỳ khả năng vũ khí nào như một mối đe dọa phần mềm độc hại tới Minds;

- Cố gắng truy cập trái phép, hoặc cho phép truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ (bao gồm bất kỳ tài khoản hoặc kênh nào) hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng liên quan nào của chúng tôi hoặc bỏ qua mọi biện pháp chúng tôi thực hiện để hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng có liên quan;

- Để nhân rộng đáng kể các sản phẩm hoặc dịch vụ do Minds cung cấp một cách mạo danh, bao gồm cả việc tái xuất bản nội dung Minds hoặc tạo ra một nền tảng xuất bản riêng biệt; hoặc là

- Để trang trại, trò chơi, thao túng hoặc spam mạng Minds để đạt được Minds Tokens một cách không công bằng hoặc lừa dối.

- Không hạn chế bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm nào ở trên, Minds có quyền, theo ý riêng của Minds, (i) từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào, theo ý kiến hợp lý của Minds, vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này hoặc chính sách của Minds hoặc bất kỳ cách nào trái pháp luật (ii) cấm và loại bỏ bất kỳ kênh nào, theo ý kiến hợp lý của Minds, vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản hoặc chính sách này hoặc bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc (iii) chấm dứt hoặc từ chối truy cập và sử dụng Dịch vụ đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có sử dụng Minds và Dịch vụ của mình là bất hợp pháp.

- Trong trường hợp kênh bị cấm do vi phạm các Điều khoản này và chủ sở hữu kênh không còn quyền truy cập vào kênh nữa, Minds sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ loại nào kể cả hoàn lại tiền của bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào như mã thông báo số dư hoặc bất kỳ số tiền nào đã thanh toán trước đó. Vui lòng chuyển trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào đến [email protected].

4. HTTPS

Chúng tôi hỗ trợ HTTPS và mã hóa tất cả thông tin nhạy cảm được lưu trữ ở phần còn lại trên Minds.com và chúng tôi cung cấp HTTPS miễn phí trên tất cả các trang Minds.com theo mặc định. Bằng cách đăng ký và sử dụng miền tùy chỉnh hoặc miền phụ trên Minds.com, bạn cho phép chúng tôi hành động thay mặt cho người đăng ký tên miền (ví dụ: bằng cách yêu cầu chứng chỉ cần thiết) cho mục đích duy nhất là cung cấp HTTPS trên trang web của bạn.

5. Tên miền

Minds cung cấp HTTPS trên tất cả các tên miền phụ. Minds cho phép các miền tùy chỉnh thông qua dịch vụ lưu trữ Minds và có quyền yêu cầu HTTPS trước khi xuất bản các miền tùy chỉnh đó. Việc sử dụng tên miền của bạn cũng phải tuân thủ các chính sách của Tổng công ty Internet về tên và số được gán (“ICANN”).

Bản tóm tắt các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là người đăng ký tên miền theo Thỏa thuận công nhận đăng ký năm 2009 của ICANN có thể tìm thấy tại: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Bạn có thể tìm hiểu thêm về đăng ký tên miền thường tại: https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Dịch vụ vì mục đích hợp pháp theo các Điều khoản này. Dịch vụ chứa các tài liệu do Minds sở hữu hoặc cấp phép, bao gồm tên, biểu trưng, mã nguồn và mã thực thi, văn bản, hình ảnh, công cụ nghe nhìn, biểu tượng và tập lệnh và tài sản trí tuệ khác (gọi chung là “Nội dung tư duy”). Minds Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, và, giữa bạn và Minds, Minds sở hữu và giữ lại tất cả các quyền trong Nội dung và Dịch vụ của Minds.

Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được đưa vào hoặc đi kèm với Nội dung Minds, và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối , truyền tải, phát sóng, bán, cấp phép hoặc khai thác bất kỳ Nội dung tư duy hoặc Dịch vụ nào, trừ khi có thể được các Điều khoản này cho phép.

Bạn sẽ sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nội dung người dùng mà bạn tạo bằng Dịch vụ trừ khi chúng kết hợp Nội dung tư duy hoặc tài sản trí tuệ khác do Minds sở hữu hoặc cấp phép.

Minds có quyền hiển thị văn bản phân bổ hoặc liên kết trong chân trang hoặc thanh công cụ của kênh, biểu thị ghi nhận tác giả đối với Minds. Thanh công cụ có thể không bị thay đổi hoặc bị xóa. Văn bản phân bổ hoặc liên kết chỉ có thể bị ẩn nếu bạn đã đăng ký với một mức dịch vụ nâng cao cho phép Người dùng làm như vậy.

7. Báo cáo vi phạm bản quyền, Chính sách DMCA và các vi phạm khác

Minds cấm người dùng Dịch vụ của chúng tôi gửi, tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Để báo cáo cáo buộc vi phạm, vui lòng liên hệ với Minds theo địa chỉ [[email protected]].

Khi Minds yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết bởi Minds vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho Minds theo Chính sách Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ của Minds (“DMCA”), có sẵn tại https://www.minds.com/ p / dmca .

Minds sẽ trả lời tất cả các thông báo như vậy theo luật hiện hành. Minds sẽ cấm hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của kênh nếu trong các trường hợp thích hợp, kênh đó được xác định là bản quyền lặp lại hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp cấm hoặc chấm dứt như vậy, Minds sẽ không có nghĩa vụ cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ Dịch vụ, Thẻ tư duy hoặc bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào kể cả bất kỳ số tiền nào đã trả trước đó cho Minds.

8. Giám sát và thực thi; Cấm và chấm dứt

Chúng tôi có quyền:

- Sửa đổi, cấm hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo, bất kỳ lúc nào và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn;

- Từ chối, chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ vì bất kỳ hoặc không có lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm Điều khoản nào; và

- Buộc loại bỏ bất kỳ tên người dùng nào vì bất kỳ lý do gì.

- Khi có bất kỳ sự từ chối, chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào Dịch vụ, tất cả giấy phép và các quyền khác được cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức và mọi số dư còn lại của thẻ Minds Tokens sẽ bị mất cho Minds.

9. Liên kết với Dịch vụ

Bạn có thể liên kết đến trang chủ trang web của chúng tôi, miễn là bạn công bằng và hợp pháp, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào mà không có sự thể hiện của chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản, có thể được giữ lại vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do theo quyết định của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng các tính năng này chỉ khi chúng được chúng tôi cung cấp và không được thiết lập khác: thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn; khiến Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ được hiển thị trên hoặc xuất hiện để được hiển thị bởi, bất kỳ trang web nào khác (ví dụ: cào, rập khuôn, liên kết sâu hoặc liên kết nội dòng); hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với Dịch vụ không phù hợp với các Điều khoản này.

10. Liên kết trên dịch vụ của chúng tôi

Nếu Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do các bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Điều này bao gồm các liên kết có trong quảng cáo, bao gồm quảng cáo biểu ngữ và liên kết được tài trợ. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm và chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với Dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

11. Quảng cáo

Là một kênh Minds, bạn đồng ý rằng Minds Boost sẽ đưa nội dung được quảng cáo vào nguồn cấp tin tức của bạn để đáp ứng nhu cầu của các nhà xuất bản Minds. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng các kênh Minds khác mà bạn đã đăng ký có thể Nhắc nhở nội dung được quảng cáo với nguồn cấp dữ liệu của bạn một Kênh Tăng cường. Người dùng có thể chọn không tham gia Minds Boost bằng cách tham gia Minds Plus.

12. Nội dung dịch vụ

Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật các Dịch vụ của mình, nhưng chúng sẽ không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ tài liệu nào trong Dịch vụ có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật tài liệu đó.

Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể không phải lúc nào cũng xác định các dịch vụ trả tiền, nội dung được tài trợ hoặc thông tin liên lạc thương mại như vậy, trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật hiện hành.

Mặc dù ý định của Minds dành cho Dịch vụ có sẵn càng nhiều càng tốt, sẽ có những lúc Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm, không giới hạn, để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch hoặc không được lên lịch, để sửa chữa khẩn cấp hoặc do lỗi các liên kết viễn thông và / hoặc phần mềm hoặc phần cứng.

Minds bảo lưu quyền xóa mọi nội dung khỏi các Dịch vụ được coi là vi phạm các Điều khoản này mà không cần thông báo trước. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được Minds lưu trữ, bao gồm, nhưng không giới hạn, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý nhất định, nhưng có thể không thể truy xuất được nếu không có lệnh tòa hợp lệ.

13. Hạn chế về địa lý

Minds có trụ sở tại Hoa Kỳ và cung cấp Dịch vụ của mình để sử dụng cho những người ở khắp nơi trên thế giới ngoại trừ những quốc gia bị OFAC xử phạt ( https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/ Pages / Programs.aspx ).

Quyền truy cập vào Dịch vụ có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bên ngoài Hoa Kỳ , bạn làm như vậy theo sáng kiến của riêng bạn và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, mặc dù các Điều khoản này chỉ được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ .

14. Thanh toán và gia hạn

Minds cung cấp các dịch vụ trả tiền tùy chọn như Minds Tokens, lưu trữ, đăng ký, kiếm tiền, lưu trữ bổ sung, băng thông, Minds Plus, chuyển mã video và Boost (mọi dịch vụ như vậy, “Nâng cấp”). Bằng cách nâng cấp, bạn đồng ý thanh toán cho Minds một lần, phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm được chỉ định cho dịch vụ đó. Thanh toán sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ bao gồm việc sử dụng dịch vụ đó cho khoảng thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như được chỉ ra.

Tự động gia hạn : Trừ khi bạn thông báo cho Minds trước khi bắt đầu thời gian đăng ký mà bạn muốn hủy, đăng ký hoặc dịch vụ của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng sau đó như bất kỳ khoản thuế nào) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Bạn có thể hủy bản nâng cấp bất kỳ lúc nào trong phần quản trị của trang tổng quan của kênh.

Chính sách hoàn trả: Tất cả doanh số bán hàng của thẻ thông báo là cuối cùng và không hoàn lại. Mọi tranh chấp nên được chuyển đến [email protected].

Người dùng bổ sung: Minds sẽ tính phí lưu trữ của trang web dựa trên số giờ làm việc ước tính và Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) được tính là số lượng người dùng hoạt động duy nhất đã bắt đầu ít nhất một phiên trong khoảng thời gian một tháng.

Dịch vụ tư duy: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ được cung cấp bởi Minds theo các điều khoản và điều kiện cho mỗi cam kết dịch vụ như vậy. Vui lòng liên hệ với [email protected] để biết thêm thông tin.

15. Chính sách tăng cường

Boost là mạng quảng cáo trên Minds. Người dùng có thể trao đổi Minds Tokens để “Tăng cường” nội dung của họ và nhận được lượt xem được đảm bảo từ mạng.

Người dùng không được tăng cường nội dung vi phạm chính sách Nội dung người dùng của chúng tôi, chẳng hạn như nội dung:

- Là bất hợp pháp;

- Khuyến khích hoặc kích động bạo lực;

- Đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt hoặc khuyến khích người khác đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt;

- Chứa thông tin nhận dạng cá nhân và / hoặc bí mật;

- Nhắm mục tiêu người dùng không phải là nhân vật công khai (@name, liên kết, hình ảnh hoặc video);

- Mạo danh ai đó theo cách gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;

- Tạo thành “thư rác”;

- Khiếu nại về quyết định quản trị;

- Khiêu dâm; hoặc là

- Được tăng hơn một lần mỗi giờ.

Bất kỳ nội dung nào bị từ chối khỏi Boost cũng vi phạm các Điều khoản này và tuân thủ lệnh cấm toàn mạng của Minds. Nếu bạn muốn khiếu nại về việc từ chối Boost, bạn có thể làm như vậy trong phần “Nội dung được báo cáo” trong cài đặt của mình.

16. Trách nhiệm của khách truy cập

Minds không xem xét và không thể xem xét, tất cả tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được đăng lên trang web của chúng tôi và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung, sử dụng hoặc hiệu ứng của tài liệu đó. Bằng cách điều hành trang web của chúng tôi, Minds không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận tài liệu đã đăng hoặc tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không có hại.

Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, ngựa Trojan và nội dung có hại hoặc phá hoại khác.

Trang web của chúng tôi có thể chứa nội dung được đăng bởi những người khác xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản đối, cũng như nội dung chứa các thông tin không chính xác về kỹ thuật, lỗi đánh máy, tin tức giả mạo, tuyên truyền, châm biếm và các lỗi khác.

Trang web của chúng tôi cũng có thể chứa tài liệu được đăng bởi những người khác vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc việc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. unstated.

17. Phân phối mã thông báo Minds

Minds Tokens được bán bởi Minds theo Điều khoản Bán hàng của Minds Tokens (“Điều khoản Bán hàng”) có sẵn tại https://cdn-assets.minds.com/front/dist/assets/documents/TermsOfSale-v0.1.pdf . Người dùng phải xem xét và đồng ý với các Điều khoản bán này trước khi mua Thẻ tư duy từ Minds.

Minds Tokens cũng có thể được phân phối bởi Minds liên quan đến Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở dạng phần thưởng của người dùng và phần thưởng dành cho nhà phát triển được cung cấp trong Minds Whitepaper, hoặc có thể được nêu trong các chính sách khác của Minds, như vậy có thể được thông qua theo thời gian (“Chính sách khác”).

Người dùng nhận Minds Tokens từ Minds thừa nhận và đồng ý rằng Minds Tokens chỉ cho phép chủ sở hữu truy cập và sử dụng các khía cạnh nhất định của Mạng Minds và không cho phép chủ sở hữu bất kỳ quyền nào đối với Minds, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu, quyền biểu quyết hoặc các quyền khác. Người dùng đồng ý sử dụng Minds Tokens theo các Điều khoản này, Điều khoản bán hàng và các Chính sách khác, nếu có, và công nhận và chấp nhận Tuyên bố rủi ro được quy định trong Điều khoản bán hàng (“Tiết lộ rủi ro”). Minds Tokens không trao bất kỳ quyền nào khác ngoài các quyền liên quan đến việc cung cấp và nhận các Dịch vụ được mô tả ở trên, tùy thuộc vào các giới hạn và điều kiện được mô tả trong các Điều khoản này. Minds Tokens không được dự định là một loại tiền tệ ảo, an ninh, phái sinh hay bất kỳ loại công cụ tài chính nào khác.

Bạn chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp hợp lý để bảo mật ví tiền, kho lưu trữ hoặc cơ chế lưu trữ khác mà bạn sử dụng để nhận và giữ thẻ Minds Tokens, bao gồm bất kỳ khóa riêng cần thiết hoặc các thông tin cần thiết khác để truy cập (các) cơ chế lưu trữ đó. Nếu khóa cá nhân của bạn hoặc các thông tin truy cập khác bị mất, bạn thừa nhận rằng bạn có thể mất quyền truy cập vào Thẻ thông tin, và không thể phục hồi được, và rằng Minds không thể phục hồi chúng cho bạn và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ những tổn thất như vậy. Bạn sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp được thiết kế để bảo đảm quyền truy cập vào (i) bất kỳ thiết bị nào được kết nối với địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn, (ii) các khóa riêng cần thiết để truy cập bất kỳ địa chỉ Ethereum, Wallet hoặc Minds Tokens, và (iii) tên người dùng, mật khẩu của bạn và bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc xác thực nào khác.

Bằng cách chọn nhận Minds Tokens, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

- Bạn đồng ý tham gia vào Mạng lưới Minds theo một cách nào đó và hiểu rằng hệ sinh thái xung quanh dự án này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của Minds mà bởi người sở hữu thẻ Minds Tokens tham gia với Dịch vụ;

- Bạn không phải là công dân hoặc cư dân của một quốc gia nghiêm cấm quyền sở hữu Thẻ nhớ và / hoặc truy cập hoặc sử dụng các khía cạnh khác của Dịch vụ;

- Bạn có đủ hiểu biết về mã thông báo mã hóa, cơ chế lưu trữ mã thông báo (ví dụ như ví mã thông báo) và công nghệ blockchain để hiểu các Điều khoản này, Dịch vụ và rủi ro và tác động của việc mua hoặc lấy Thẻ nhớ;

- Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này, Điều khoản Bán hàng (bao gồm Tiết lộ rủi ro) và Báo cáo chính thức, và các Chính sách khác, nếu có và sẽ định kỳ kiểm tra các bản cập nhật cho các tài liệu này mà chúng tôi cung cấp thông qua Các dịch vụ bao gồm trên trang web của chúng tôi (https://www.minds.com) hoặc các kênh khác;

- Bạn hiểu rằng Minds Tokens chỉ trao quyền truy cập và sử dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ và không trao các quyền khác về bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào liên quan đến mạng hoặc khối Mindeum, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ biểu quyết nào, phân phối, mua lại, thanh lý, sở hữu (bao gồm tất cả các hình thức sở hữu trí tuệ), hoặc các quyền tài chính hoặc pháp lý khác;

- Bạn hiểu rằng các tính năng của Dịch vụ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào hoặc có thể không khả dụng hoặc có thể có sẵn bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo và bạn thừa nhận rằng bạn mong đợi một hoặc nhiều tính năng của Dịch vụ và / hoặc Minds Tokens có thể không được đáp ứng và bất kỳ sự thất bại nào để đáp ứng mong đợi của bạn sẽ không bị coi là vi phạm các Điều khoản này bởi Minds;

- Bạn đồng ý cung cấp kịp thời cho Minds, theo yêu cầu, bằng chứng nhận dạng và / hoặc nguồn tiền và / hoặc tài liệu khác hoặc thông tin khác mà Minds có thể yêu cầu theo thời gian liên quan đến nghĩa vụ của Minds và tuân thủ, áp dụng các luật và quy định, bao gồm nhưng không giới hạn pháp luật, quy định hoặc hướng dẫn và / hoặc thông tin về thuế chống rửa tiền hoặc luật pháp, quy định hoặc hướng dẫn hoặc bất kỳ yêu cầu và chính sách “Biết Khách hàng của bạn”;

- Bạn được pháp luật cho phép sử dụng phần mềm và đóng góp vào sự phát triển liên tục của Mạng lưới Minds và Dịch vụ;

- Bạn sẽ tuân thủ mọi nghĩa vụ thuế hiện hành trong quyền tài phán của bạn phát sinh từ quyền sở hữu và sử dụng Thẻ thông tin của bạn và bằng cách giữ hoặc sử dụng Thẻ nhớ, và trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn đồng ý không giữ bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhà phát triển, kiểm toán viên, nhà thầu hoặc người sáng lập) chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tạo, sở hữu hoặc sử dụng Thẻ nhớ Minds hoặc bất kỳ hành động hoặc giao dịch nào khác có liên quan đến Dịch vụ;

- Bạn thừa nhận rằng đặc tính thuế của Tokens Minds là không chắc chắn và việc sử dụng, mua hoặc bán thẻ Minds Tokens có thể dẫn đến hậu quả xấu cho bạn, bao gồm thuế thu nhập, thuế thu nhập và các yêu cầu báo cáo thuế, mới hoặc tương lai thay đổi sang Hoa Kỳ . và luật thuế không phải của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng bất lợi đến bạn, Thẻ nhớ và / hoặc Minds;

- Bạn hiểu và thừa nhận rằng các nhà quản lý tiếp tục cung cấp hướng dẫn về sự mơ hồ trong các luật và quy định hiện hành trong bối cảnh bán mã thông báo mật mã, các nhà lập pháp và nhà quản lý đang cân nhắc và có thể phê duyệt các luật và quy định mới. có thể là một cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý sẽ theo đuổi Minds và yêu cầu nó đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh và nền tảng theo cách giải thích mới về luật hoặc quy định hiện hành, hoặc thông qua luật và quy định mới;

- Bạn không nhận được thẻ Minds Tokens từ các quốc gia hoặc khu vực bị xử phạt toàn diện bởi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (“OFAC”), hoặc thay mặt chính phủ của các quốc gia hoặc khu vực này, bạn cũng sẽ không sử dụng thẻ Minds Tokens giao dịch với người hoặc tổ chức ở các quốc gia hoặc khu vực này;

- Bạn không phải là (i) một công dân hoặc cư dân của khu vực địa lý mà việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bị cấm bởi luật, nghị định, quy định, hiệp ước hoặc hành vi hành chính hiện hành, (ii) công dân hoặc cư dân hoặc nằm trong khu vực địa lý chịu sự điều chỉnh của Hoa Kỳ hoặc các biện pháp trừng phạt quốc gia hoặc lệnh cấm khác hoặc (iii) cá nhân hoặc cá nhân được tuyển dụng hoặc liên kết với một pháp nhân được xác định trên Cơ quan bị từ chối của Hoa Kỳ, chưa được xác minh, hoặc Danh sách thực thể, danh sách những người được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính hoặc Người bị Chặn hoặc Danh sách Ngoại kiều Ngoại giao của Hoa Kỳ, hoặc Danh sách các Bên được Ủy quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bạn sẽ không sử dụng Thẻ báo thức để tiến hành hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ giao dịch nào với những người được mô tả ở trên.Bạn đồng ý rằng nếu quốc gia cư trú của bạn hoặc các trường hợp khác thay đổi sao cho các đại diện trên không còn chính xác nữa, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ thay mặt cho pháp nhân, bạn tiếp tục tuyên bố và bảo đảm rằng (i) pháp nhân đó được tổ chức hợp lệ và có hiệu lực hiện hành theo luật hiện hành của thẩm quyền của tổ chức và (ii) bạn được pháp nhân ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho nó và ràng buộc nó với các Điều khoản này;bạn tiếp tục tuyên bố và đảm bảo rằng (i) pháp nhân đó được tổ chức hợp lệ và có hiệu lực theo luật áp dụng của tổ chức của mình và (ii) bạn được pháp nhân ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt và ràng buộc nó Những điều khoản này;bạn tiếp tục tuyên bố và đảm bảo rằng (i) pháp nhân đó được tổ chức hợp lệ và có hiệu lực theo luật áp dụng của tổ chức của mình và (ii) bạn được pháp nhân ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt và ràng buộc nó Những điều khoản này;

- Bạn hiểu rằng Minds Tokens là một mã thông báo tiện ích không nhằm mục đích trở thành một loại tiền tệ kỹ thuật số, an ninh, phái sinh hay bất kỳ loại công cụ tài chính nào khác;

- Bạn hiểu và thừa nhận rằng các Điều khoản này sẽ không được hiểu là lời mời cho công chúng đăng ký bất kỳ chứng khoán nào, và bạn hiểu và thừa nhận rằng không có hành động nào, hoặc tài liệu do Minds đưa ra, được hiểu như vậy;

- Bạn hiểu rằng Minds không được đăng ký hoặc được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính hoặc chứng khoán nào. Theo đó, không có cơ quan quản lý tài chính hoặc quản lý tài chính nào thông qua nội dung của các Điều khoản này hoặc giá trị của việc mua Thẻ tư duy, cũng như các Điều khoản này được đệ trình hoặc xem xét bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính hoặc chứng khoán nào;

- Bạn đủ tuổi để có được một cách hợp pháp và sử dụng các thẻ Minds Tokens;

- Bạn hiểu liên quan đến Minds Tokens, chúng tôi không bảo đảm hay đại diện rằng bạn sẽ có thể bán lại, trao đổi hoặc trao đổi Minds Tokens, hoặc giá trị tương lai của họ, hoặc Minds Tokens có hoặc có thể sử dụng bất kỳ cách nào ngoài Minds Mạng. Bạn hiểu rõ hơn và thừa nhận rằng chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện cho bất kỳ thanh khoản thị trường nào của Thẻ tư duy, và bạn hiểu và thừa nhận rằng giá trị của Minds Tokens theo thời gian có thể trải qua biến động cực độ hoặc mất giá đầy đủ;

- Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm duy nhất để xác định xem việc tạo, sở hữu hoặc sử dụng Thẻ nhớ Minds, sự đánh giá cao hoặc khấu hao trong giá trị của Minds Tokens theo thời gian và việc bán và mua Thẻ nhớ và / hoặc bất kỳ hành động nào khác hoặc giao dịch liên quan đến các Thẻ tư duy hoặc Dịch vụ có các tác động về thuế;

- Bạn từ bỏ quyền tham gia vào một vụ kiện tập thể hoặc một trọng tài phân lớp đối với bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào có liên quan đến việc tạo ra các Minds Tokens;

- Bạn hiểu việc tạo Mã thông báo không liên quan đến việc mua cổ phiếu hoặc bất kỳ tương đương nào trong bất kỳ công ty hoặc công ty tư nhân hoặc công ty tư nhân hoặc công ty nào trong tương lai hoặc hiện tại trong bất kỳ khu vực pháp lý nào; và

- Bạn hiểu rằng bạn không có quyền chống lại bất kỳ bên nào khác yêu cầu hoàn lại tiền điện tử được trao đổi cho các Thẻ tư duy trong mọi trường hợp.

18. Khuyến mãi

Đôi khi, Minds có thể cung cấp Minds Tokens thông qua các phương tiện quảng cáo như trong phần Thưởng. Phần thưởng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của riêng bạn và bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó, tuy nhiên, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa mọi điều khoản và điều kiện Phần thưởng và Điều khoản này, các Điều khoản này sẽ kiểm soát.

KHÔNG MUA S NEC CẦN THỰC HIỆN ĐỂ THAM GIA BẤT K PR CHƯƠNG TRÌNH KHEN THƯỞNG.

Ưu đãi. Minds bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ ưu đãi Phần thưởng nào nếu gian lận hoặc thất bại khác phá hủy tính toàn vẹn của ưu đãi. Ngoài ra, Minds có quyền, theo quyết định riêng của mình, để mở rộng hoặc sửa đổi khoảng thời gian trong đó một phần thưởng có sẵn. Minds không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc thu thập thông tin đăng ký sai, không chính xác, lỗi của con người hoặc kỹ thuật, lỗi hạt giống hoặc in ấn, dữ liệu bị mất / trì hoãn / bị cắt xén hoặc truyền, bỏ sót, gián đoạn, xóa, lỗi hoặc thất bại của bất kỳ điện thoại nào hoặc mạng máy tính hoặc mạng, thiết bị máy tính, phần mềm hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Tài liệu đăng ký đã bị giả mạo hoặc thay đổi bị vô hiệu. Nếu, theo ý kiến của chúng tôi, bất kỳ đề nghị nào bị xâm phạm hoặc bị hư hỏng về mặt kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào,bằng điện tử hoặc cách khác, chúng tôi bảo lưu quyền hủy, chấm dứt hoặc tạm ngừng ưu đãi.

Hạn chế. Sẽ không có thay thế, chuyển nhượng hoặc tương đương tiền cho các Thẻ nhận được thông qua bất kỳ khuyến mại nào, ngoại trừ việc Minds có thể tùy ý thay thế các mặt hàng hoặc tiền mặt có thể so sánh được. Tất cả các chi phí, phí giao dịch và chi phí liên quan đến việc chấp nhận hoặc sử dụng các Thẻ không được quy định rõ ràng trong tài liệu này, hoặc trong các quy tắc chính thức của phiếu thưởng, là trách nhiệm duy nhất của bạn. Tất cả các loại thuế liên bang, tiểu bang và địa phương (nếu có) là trách nhiệm duy nhất của bạn.

Phát hành từ trách nhiệm cho phần thưởng . Bằng cách chấp nhận Tokens nhận được thông qua bất kỳ phần thưởng nào, bạn đồng ý giữ Minds, cha mẹ, chi nhánh, công ty con, nhân viên, giám đốc, cổ đông, đại lý, nhân viên và tất cả các cộng sự khác (“Các bên được phát hành”). và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sự chấp nhận của bạn, chuyển giao hoặc sử dụng các Tokens hoặc chấp nhận bất kỳ cung cấp Minds. Bạn chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào gây ra hoặc tuyên bố là do việc chấp nhận đề nghị Phần thưởng hoặc sử dụng, chuyển nhượng hoặc mua lại Thẻ. Thông tin được thu thập trong quá trình đăng ký sẽ được sử dụng theo các Điều khoản và tuyên bố được đưa ra trong bất kỳ tài liệu khuyến mại nào.

Thận trọng: bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cố tình làm hỏng bất kỳ trang web nào hoặc làm suy yếu hoạt động hợp pháp của ưu đãi phần thưởng là vi phạm luật hình sự và dân sự. nếu một nỗ lực như vậy được thực hiện, các bên được Phong tỏa có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bất kỳ người hoặc pháp nhân nào đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

Tranh chấp: Bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các yêu cầu giải quyết tranh chấp như được quy định trong các Điều khoản này và bất kỳ yêu cầu giải quyết tranh chấp bổ sung nào được nêu trong các quy tắc chính thức của khuyến mãi cụ thể.

19. Hạn chế sử dụng

Bạn không được sử dụng Minds hoặc bất kỳ truy cập API liên quan nào để nhân rộng đáng kể các sản phẩm hoặc dịch vụ do Minds cung cấp, bao gồm cả việc tái bản nội dung Minds hoặc tạo ra một nền tảng xuất bản riêng biệt. Nếu Minds tin rằng, theo quyết định riêng của mình, rằng bạn đã vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các điều kiện này hoặc tinh thần của các điều khoản này, khả năng sử dụng và truy cập Minds của bạn có thể bị thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn, có hoặc không có thông báo.

Bạn không được trang trại, tự động hóa các chuỗi biểu quyết, trò chơi, thao túng hoặc spam trang web để nhận được các thẻ thông báo theo cách không công bằng hoặc lừa dối.

20. Chính sách đánh giá nội dung của Minds

Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét, tất cả tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được cung cấp qua các trang web và trang web mà liên kết Minds.com và liên kết đó đến Minds.com. Minds không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với các trang web khác và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết với bất kỳ trang web nào khác, Minds không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, ngựa Trojan và nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Minds từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do việc bạn sử dụng các trang web và trang web khác như vậy.

21. Thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật Dịch vụ toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản của các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho các Điều khoản này là tài liệu, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng trên một trong các blog của chúng tôi hoặc bằng cách gửi cho bạn email hoặc thông báo khác trước khi thay đổi có hiệu lực. Thông báo sẽ chỉ định một khoảng thời gian hợp lý mà sau đó các thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi của chúng tôi, thì bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian thông báo được chỉ định. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cho biết bạn chấp nhận những thay đổi như vậy, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ tuân theo các Điều khoản này, như đã thay đổi. Tuy nhiên,bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trước các thay đổi sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản này (bao gồm cả điều khoản trọng tài cá nhân ràng buộc) có hiệu lực khi tranh chấp phát sinh.

22. Chính sách bảo mật; Chính sách khác

Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn luôn được áp dụng Chính sách bảo mật của chúng tôi , giải quyết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin của bạn. Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn có thể phải tuân theo một hoặc nhiều chính sách khác được Minds thông qua.

Nếu chúng tôi áp dụng chính sách mới liên quan đến Dịch vụ là tài liệu, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng trên một trong các blog của chúng tôi hoặc gửi cho bạn email hoặc thông báo khác trước khi chính sách mới có hiệu lực. Thông báo sẽ chỉ định một khoảng thời gian hợp lý sau khi chính sách mới như vậy sẽ có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với chính sách mới như vậy, thì bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian thông báo được chỉ định. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cho biết bạn chấp nhận chính sách mới như vậy và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ phải tuân thủ chính sách mới như vậy.

23. Khước từ bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ internet hoặc các dịch vụ sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và trạm kiểm soát để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về bảo vệ chống vi-rút và tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu và để duy trì phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi cho bất kỳ việc tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào.

Việc vi phạm các điều khoản này có thể tùy ý quyết định chấm dứt tài khoản của bạn. bạn hiểu và đồng ý rằng Minds không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên các dịch vụ và bạn sử dụng các dịch vụ có nguy cơ của riêng bạn. nếu bạn vi phạm bức thư hoặc tinh thần của các điều khoản này, hoặc nếu không tạo ra rủi ro hoặc có thể xảy ra pháp lý cho Minds, chúng tôi có thể ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ cho bạn.

Đến mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Minds cung cấp các dịch vụ "như hiện trạng" và không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến dịch vụ, thể hiện, ngụ ý, theo luật định hoặc cách khác, bao gồm, không giới hạn, bảo đảm tiêu đề, khả năng bán hàng , tập thể dục cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc tương thích với bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.

Minds không đảm bảo rằng các chức năng hoặc nội dung chứa trên các dịch vụ sẽ có sẵn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, lỗi sẽ được sửa chữa hoặc máy chủ của tâm không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác thông qua việc sử dụng hoặc tải xuống tài liệu từ các dịch vụ .

Minds không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng nội dung về độ chính xác, độ tin cậy hoặc cách khác.

Việc bạn sử dụng các dịch vụ và nội dung của dịch vụ có nguy cơ của riêng bạn. ngoại trừ mức độ yêu cầu của luật hiện hành và sau đó chỉ ở mức độ đó, trong mọi trường hợp, nhân viên, cán bộ, giám đốc, chi nhánh hoặc đại lý của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ lý thuyết pháp lý nào cho bất kỳ sự cố nào, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, thực tế, hậu quả, đặc biệt, gương mẫu hoặc thiệt hại khác, bao gồm nhưng không giới hạn, mất doanh thu hoặc thu nhập, mất lợi nhuận, đau đớn và đau khổ, đau khổ về cảm xúc, chi phí hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế hoặc thiệt hại tương tự phải chịu hoặc phát sinh bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh liên quan đến các dịch vụ (hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào), ngay cả khi các bên tư duy đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Minds sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm liên quan đến dịch vụ, cho việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các dịch vụ hoặc liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba.

Trong mọi trường hợp sẽ là trách nhiệm tổng hợp của Minds và các bên tư duy (chung), trong bất kỳ hành động hoặc yêu sách nào, dù là trong hợp đồng, bảo hành, bị tra tấn (bao gồm sơ suất, cho dù hoạt động, bị động hoặc bị tranh chấp) hay lý thuyết khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ, các điều khoản này hoặc việc bán hoặc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, thẻ thông báo liên quan đến dịch vụ, vượt quá số tiền bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng thẻ và sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó sự kiện gây ra hành động hoặc yêu cầu đó.

24. bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại các bên trong Minds và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, do bạn vi phạm các điều khoản này. bạn cũng đồng ý bồi thường và giữ vô hại các bên trong Minds và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại do bên thứ ba đưa ra do bạn sử dụng dịch vụ.

25. giải quyết tranh chấp, trọng tài; quyền hạn

Xin vui lòng đọc phần sau cẩn thận bởi vì nó đòi hỏi bạn phải phân xử một số tranh chấp và tuyên bố với Minds và hạn chế cách thức mà bạn có thể tìm kiếm cứu trợ từ chúng tôi.

Trọng tài ràng buộc. Ngoại trừ các tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng, hành động, nguyên nhân của hành động, yêu cầu hoặc thủ tục tố tụng (gọi chung là "Tranh chấp") trong đó một Bên tìm cách đền bù hoặc công bằng cho việc sử dụng bất hợp pháp sở hữu trí tuệ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền , các nhãn hiệu, tên thương mại, logo, bí mật thương mại hoặc bằng sáng chế, bạn và Minds (i) từ bỏ các quyền tương ứng của bạn và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này được giải quyết tại tòa án và (ii) từ bỏ và các quyền tương ứng của Minds cho một phiên tòa xét xử. Thay vào đó, bạn và Minds sẽ phân xử Tranh chấp thông qua trọng tài ràng buộc theo Đạo luật Trọng tài Liên bang, 9 USC § 1 et seq. (“FAA”), trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép.(Điều này bao gồm việc giới thiệu Tranh chấp cho một hoặc nhiều người bị buộc tội xem xét Tranh chấp và đưa ra quyết định cuối cùng và ràng buộc để giải quyết nó thay vì có Tranh chấp do thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn quyết định).

Không có Trọng tài Lớp, Hành động Lớp hoặc Hành động Đại diện . Mọi Tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này là cá nhân đối với bạn và Minds và sẽ chỉ được giải quyết thông qua trọng tài cá nhân và sẽ không được đưa ra như trọng tài, hành động lớp hoặc bất kỳ loại thủ tục tố tụng nào khác. Sẽ không có trọng tài hoặc trọng tài của lớp trong đó một cá nhân cố gắng giải quyết Tranh chấp là đại diện của một cá nhân hoặc nhóm cá nhân khác. Hơn nữa, một Tranh chấp không thể được đưa ra như một lớp học hoặc loại hành động đại diện khác, cho dù bên trong hay bên ngoài trọng tài, hoặc thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào khác.

Để ý; Giải quyết tranh chấp không chính thức. Mỗi Bên sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản về bất kỳ Tranh chấp nào trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh, để các Bên có thể nỗ lực để giải quyết Tranh chấp một cách không chính thức. Thông báo cho Minds sẽ được gửi qua email tới Minds tại [[email protected]]. Thông báo cho bạn sẽ được gửi qua email tới địa chỉ email hiện tại trong Tài khoản của bạn. Thông báo của bạn phải bao gồm (i) tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của bạn, (ii) mô tả chi tiết hợp lý về bản chất hoặc cơ sở của Tranh chấp và (iii) mức giảm cụ thể mà bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn và Minds không thể đồng ý cách giải quyết Tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên nhận được thông báo, thì bạn hoặc Minds có thể, phù hợp và phù hợp với các Điều khoản này, bắt đầu tiến hành trọng tài hoặc ,trong phạm vi được quy định cụ thể trong các Điều khoản này, hãy gửi khiếu nại tại tòa án.

Quá trình. Bất kỳ trọng tài nào sẽ xảy ra tại Tiểu bang Connecticut . Trọng tài sẽ được tiến hành một cách bảo mật bởi một trọng tài viên duy nhất phù hợp với các quy tắc của Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải Tư pháp (“JAMS”), được kết hợp bằng cách tham chiếu. Các tòa án tiểu bang và liên bang nằm ở Tiểu Bang Connecticut sẽ có thẩm quyền độc quyền trên (i) bất kỳ khiếu nại nào và thi hành phán quyết trọng tài, hoặc (ii) bất kỳ khiếu nại nào được đệ trình tại tòa án khi được cho phép trong các Điều khoản này.

Thẩm quyền của Trọng tài viên. Bị giới hạn bởi FAA, các Điều khoản và các quy tắc JAMS hiện hành, trọng tài sẽ có (i) cơ quan độc quyền và thẩm quyền để đưa ra tất cả các quyết định về thủ tục và nội dung liên quan đến Tranh chấp, bao gồm việc xác định xem Tranh chấp có bị xử lý hay không và (ii) ) thẩm quyền cấp bất kỳ biện pháp khắc phục nào nếu không sẽ có sẵn tại tòa án; tuy nhiên, miễn là, trọng tài không có thẩm quyền để tiến hành trọng tài của lớp hoặc một hành động đại diện, mà bị cấm bởi các Điều khoản này. Trọng tài viên chỉ có thể tiến hành một trọng tài cá nhân và không thể củng cố nhiều hơn một tuyên bố của cá nhân, chủ trì bất kỳ loại lớp học hoặc đại diện tố tụng hoặc chủ trì bất kỳ thủ tục tố tụng nào liên quan đến nhiều cá nhân.

Quy tắc của JAMS. Các quy tắc của JAMS và thông tin bổ sung về JAMS có sẵn trên trang web của JAMS. Bằng cách đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bạn (i) xác nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các quy tắc của JAMS hoặc (ii) từ bỏ cơ hội đọc các quy tắc của JAMS và bất kỳ tuyên bố nào rằng các quy tắc của JAMS không công bằng hoặc không nên áp dụng vì bất kỳ lý do gì.

Phẫu thuật và tố tụng của Tòa án. Đối với bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào mà tòa án là phương pháp xét xử được cho phép rõ ràng dưới đây (quy định dưới đây), thẩm quyền và địa điểm độc quyền cho tất cả các hành động hoặc thủ tục phát sinh từ hoặc liên quan đến, các Điều khoản này sẽ phù hợp tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại tiểu bang Connecticut. (“Tòa án được chỉ định”), và các Bên theo đây không thể hủy bỏ sự chấp thuận về quyền hạn cá nhân và chủ thể của tòa án, từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào mà tòa án đó không cấu thành một địa điểm thuận tiện và thích hợp cho các hành động hoặc thủ tục đó, và từ bỏ quyền một cuộc xét xử của bồi thẩm đoàn. Mỗi Bên đồng ý phục vụ cho quá trình của chính mình bằng bất kỳ phương pháp nào để gửi thông báo được quy định trong các Điều khoản này.

Trong phạm vi mà trọng tài theo các điều khoản của phần này không được phép theo luật hiện hành, một Bên có thể tìm cách giải quyết bất kỳ tranh chấp nào trong Tòa án được Chỉ định.

Trong phạm vi các Bên cùng thoả thuận từ bỏ trọng tài tranh chấp, các Bên sẽ tìm cách giải quyết tranh chấp đó trong các Tòa án được Chỉ định.

Các kháng nghị được phép và / hoặc thi hành phán quyết trọng tài sẽ diễn ra tại các Tòa án được chỉ định.

Một số hành vi vi phạm các Điều khoản này của một Người dùng có thể do trọng lực hoặc thiên nhiên gây ra, gây ra thương tích ngay lập tức và không thể khắc phục cho Minds mà không thể được bồi thường đầy đủ về thiệt hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Minds. Theo đó, bất kể điều gì trái ngược với các Điều khoản này, trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào và ngoài tất cả các biện pháp khác có sẵn ở đây, Minds có thể tìm kiếm lệnh cứu trợ từ Tòa án được chỉ định mà không cần gửi một trái phiếu hoặc bảo mật khác.

26. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu và thực thi theo luật của Bang Connecticut, bất kể xung đột về các nguyên tắc hoặc nguyên tắc của luật (cho dù là Tiểu bang Connecticut hay bất kỳ quyền tài phán nào khác) có thể gây ra việc áp dụng pháp luật hay không của bất kỳ quyền tài phán nào khác.

27. Miễn trừ và Tính hiệu lực

Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong các Điều khoản này sẽ bị coi là từ bỏ hoặc tiếp tục điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ suy nghĩ nào để khẳng định quyền hoặc điều khoản Các điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc tòa án khác có thẩm quyền xử lý không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục toàn lực và hiệu lực.

28. Thông báo

Đối với bạn: Chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thông báo nào cho bạn theo các Điều khoản này bằng cách: (A) đăng thông báo trên trang web của chúng tôi; hoặc (B) xuất bản các thay đổi của chúng tôi trên trang Github của chúng tôi ; hoặc (C) gửi email đến địa chỉ email sau đó được liên kết với tài khoản của bạn. Thông báo chúng tôi cung cấp bằng cách đăng trên trang web của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi đăng và thông báo chúng tôi cung cấp qua email sẽ có hiệu lực khi chúng tôi gửi email. Bạn có trách nhiệm giữ địa chỉ email của mình hiện tại. Bạn sẽ được coi là đã nhận được bất kỳ email nào được gửi đến địa chỉ email sau đó được liên kết với tài khoản của bạn khi chúng tôi gửi email, cho dù bạn có thực sự nhận hoặc đọc email hay không.

Đối với chúng tôi: Để thông báo cho chúng tôi theo các Điều khoản này, bạn phải liên hệ với Minds bằng email tại [email protected]. Chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ email này cho các thông báo cho chúng tôi bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn. Thông báo cho chúng tôi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi nhận được.

Ngôn ngữ : Tất cả các thông báo và thông báo được đưa ra hoặc đưa ra theo các Điều khoản này phải bằng tiếng Anh.

29. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản dịch vụ này và, nếu có, Điều khoản bán hàng của chúng tôi (tất cả được đăng tại https://www.minds.com ) là hợp đồng duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Minds liên quan đến Dịch vụ và thay thế tất cả trước và đồng thời hiểu biết, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm, cả bằng văn bản và bằng miệng, liên quan đến Dịch vụ.

30. Bất khả kháng

Minds và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này mà kết quả chậm trễ hoặc thất bại từ bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm các hành vi của Thiên Chúa, tranh chấp lao động hoặc các rối loạn công nghiệp khác, điện, viễn thông, phần cứng, phần mềm hoặc các lỗi tiện ích khác, động đất, bão hoặc các yếu tố khác của thiên nhiên, tắc nghẽn, cấm vận, bạo loạn, hành vi hoặc lệnh của chính phủ, hành vi khủng bố, chiến tranh, thay đổi công nghệ blockchain, thay đổi giao thức Ethereum hoặc Minds hoặc bất kỳ lực lượng, sự kiện hoặc điều kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

31. Nhận xét và quan tâm của bạn

Vui lòng gửi câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ đến Minds tại [email protected].

Cập nhật lần cuối ngày 26 tháng 8 năm 2018.

CC SA: https://wordpress.com