Phật Pháp Vô Biên

@PhatPhapVoBien
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT * Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN.Được truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi Phật còn tại thế ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Bổn Sư Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dạng người, nhiều tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu. *** Lai lịch Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni https://www.youtube.com/watch?v=XwWqBUZBBOY *** Phim truyện về Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni https://www.youtube.com/watch?v=oZF8HW4T0zI *** CHÚ ĐẠI BI https://www.youtube.com/watch?v=n1bx9o6tUcE&t=1908s *** KINH DƯỢC SƯ https://www.youtube.com/watch?v=eqTDRUlMJaw *** BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH https://www.youtube.com/watch?v=VUxs_MquVv4
location_onHanoi, Vietnam
Subscribers887
Subscriptions474
Views19.41k
Type: All
Date: All
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT * Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN.Được truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi Phật còn tại thế ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Bổn Sư Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dạng người, nhiều tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu. *** Lai lịch Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni https://www.youtube.com/watch?v=XwWqBUZBBOY *** Phim truyện về Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni https://www.youtube.com/watch?v=oZF8HW4T0zI *** CHÚ ĐẠI BI https://www.youtube.com/watch?v=n1bx9o6tUcE&t=1908s *** KINH DƯỢC SƯ https://www.youtube.com/watch?v=eqTDRUlMJaw *** BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH https://www.youtube.com/watch?v=VUxs_MquVv4
location_onHanoi, Vietnam
Subscribers887
Subscriptions474
Views19.41k