explicitClick to confirm you are 18+

Tôi Bỏ Đảng (Phan Huy)

Lâm Mạnh DiJul 5, 2018, 5:30:52 PM
thumb_up35thumb_downmore_vert


Họ đã bị lừa, những người bộ đội miền Bắc

Tôi Bỏ Đảng (Phan Huy)

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc

Cộng sản nòi nối gót của cha anh

Bố của tôi, một cách mạng lão thành

Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác.

Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về bác

Một ông già râu tóc bạc phơ phơ

Tôi hát bài, em thấy bác trong mơ

Cô giáo bảo, bác là tiên là phật.

Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật

Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh

Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin

Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước.

Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình siêu việt

Đưa năm châu lên thế giới đại đồng

Nhà nước ta của giai cấp công nông

Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ.

Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng

Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam

Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than

Mà đảng nói do bàn tay Mỹ Nguỵ.

Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý

Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh

Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình

Không sắt máu, căm thù, như Miền Bắc.

Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét

Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao

Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào

Để phục vụ cho quan thầy quốc tế.

Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể

Vung búa liềm đập nát cả quê hương

Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương

Một xã hội thiên đường thành địa ngục.

Và bây giờ cả hai miền đất nước

Đã san nghèo cào khổ giống như nhau

Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu

Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác.

Người chủ nhân thành dân oan mất đất

Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa

Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất

Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà.

Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu

Và biển trời sông núi để chia nhau

Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu

Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước.

Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược

Vào ém quân trên khắp cả ba miền

Để dự phòng khi dân Việt vùng lên

Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp.

Đảng khốn khiếp chẳng thiết gì tổ quốc

Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông

Để cầu phong độc trị đến ngàn năm

Hàm thái thú đời cha truyền con nối.

Đảng ghê tởm! tôi chán chường muốn ói

Xin trả người thẻ máu với cờ ma

Tôi sẽ đi về với nước non nhà

Cùng dân tộc dựng lại mùa quang phục.