explicitClick to confirm you are 18+

Hòa hợp hòa giải kiểu CS ...

Lâm Mạnh DiJul 10, 2018, 5:15:20 AM
thumb_up57thumb_downmore_vert


Sau ngày 30/4 chúng dã man đến độ đẩy những người thương binh miền Nam đang điều trị tại bịnh viên Cộng Hòa ra đường, không chút mảy may thương xót.

Vết thương của những người lính quận lực VNCH đã trở thành vết thương của Mẹ VN, 42 năm hay 400 năm nỗi đau này không thể nào quên.

Nhìn hình ảnh các anh thương binh VNCH phải lê lết tấm thân tàn trên các nẻo đường đất nước để kiếm sống qua ngày mà lòng tôi tan nát. Những ngày tháng năm đen tối của các anh, cũng chính là những ngày đen tối của dân tộc này..

Đừng nói chữ hòa hợp hòa giải với tôi !