ZuckurA

@zuckura
location_onThailand
Subscribers36
Subscriptions14
Views1.13k
Tina
  • ·
  • add_circle_outline

Volim da se družim, da slikam, da uživam u prirodi.

เครื่องด่าร้าบาลส้นตีน คนเชียร์ก็ส้นตีน 😉 ฝากเพลงเพราะๆด้วยนะคะ #Im_in_Trouble #NUEST https://youtu.be/4Lm9u-iXrDc

เมื่อมวลชนพาไป ประชาชนปฏิวัติ จึงเกิดขึ้น

noสลิ่ม noรัฐบาล noพระมหากษัตริย์

การเมืองเป็นเรื่องหน้าเหี้ย

ว่างเข้าnetflix​ศุกร์​เสาร์​TVNอาทิตย์​TVASAHI

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

🕊𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑦, 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝐹𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑡𝑦. 🚩𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒊𝒗𝒆, 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕

Location
Thailand
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
1.13k
Subscribers
Subscriptions