𝘚𝘢𝘺 𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘤𝘦. 𝘕𝘰𝘵 𝘣𝘦𝘩𝘪𝘯𝘥 𝘮𝘺 𝘣𝘢𝘤𝘬.

@tuxedo77
Subscribers13
Subscriptions15
Views356

เชื่อมั่นในเสรีภาพ ความเท่าเทียม และประชาธิปไตย ประชาชนต้องเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง ระบบเศรษฐกิจต้องเอื้อประโยชน์ให้ทุกคน ไม่ใช่นายทุนเพียง 1% ของสังคม

noสลิ่ม noรัฐบาล noพระมหากษัตริย์

สวัสดีเราสีพีชเอง !! Content Creator lifestyle, music, graphic design fanart, drawing, film photo, tech, Korea series, KPOP Girl Group

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรียกผมว่า โรจน์ หรือพี่โรจน์ได้เลย (ป.ตรี รหัส 38) ส.ส. พรรคก้าวไกล 77 สนใจการศึกษา และเศรษฐกิจ ชอบอ่านหนังสือ #YNWA

Thinnakrit
  • ·
  • verified_user

นักพัฒนาซอร์ฟแวร์อิสระ อัพเดทเรื่องราวไอทีและการถ่ายภาพ ทำงานที่ไหนไม่สำคัญ แต่ทำงานเพื่อสังคมไทยละกัน __________________ Software Engineer

a graphic design student in USA 🇺🇸 INFP 90's kid 🧸💻 illustrator & Artist!

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
356
Subscribers
Subscriptions