TRANGVNN
  • verified_user

@trangvnn
Share about my life, things I like. Meeting and communicating with people is what I want. Token is not important to me but it's a way for me to have more friends and you are a generous man, please wire some of the tokens you have. I very much appreciate it. I will use to boost my posts and everyone's. Thank you for the sub channels. Please vote, reminds, share if you think it is fun. Thanks everyone! ----------------------------------------------------------- Chia sẻ về cuộc sống của tôi, những điều tôi thích. Gặp gỡ và giao lưu với mọi người là những gì tôi mong muốn. Token không quan trọng với tôi nhưng đó là cách để tôi có nhiều bạn bè hơn và bạn là người đàn ông hào phóng, hãy wire to me một vài token bạn có. Tôi rất trân trọng về điều đó. Tôi sẽ sử dụng để boost những bài viết của tôi và của mọi người. Cảm ơn mọi người đã sub kênh của tôi. Hãy vote, reminds, share nếu bạn cho rằng điều đó là vui vẻ. Cảm ơn mọi người!
Subscribers2k
Subscriptions3k
Views75.63k
Type: All
Date: All
Share about my life, things I like. Meeting and communicating with people is what I want. Token is not important to me but it's a way for me to have more friends and you are a generous man, please wire some of the tokens you have. I very much appreciate it. I will use to boost my posts and everyone's. Thank you for the sub channels. Please vote, reminds, share if you think it is fun. Thanks everyone! ----------------------------------------------------------- Chia sẻ về cuộc sống của tôi, những điều tôi thích. Gặp gỡ và giao lưu với mọi người là những gì tôi mong muốn. Token không quan trọng với tôi nhưng đó là cách để tôi có nhiều bạn bè hơn và bạn là người đàn ông hào phóng, hãy wire to me một vài token bạn có. Tôi rất trân trọng về điều đó. Tôi sẽ sử dụng để boost những bài viết của tôi và của mọi người. Cảm ơn mọi người đã sub kênh của tôi. Hãy vote, reminds, share nếu bạn cho rằng điều đó là vui vẻ. Cảm ơn mọi người!
Subscribers2k
Subscriptions3k
Views75.63k