Platako

@platako
I’m just a girl who is a life traveler 👧🏻 #MilkTeaAlliance #StandForHongkong
Subscribers254
Subscriptions88
Views46.51k

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล - ศิลปวัฒนธรรม - ทรัพยากรมนุษย์ - ความหลากหลายทางเพศ

Just a normal boy

เสรีภาพและอิสระเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนทุกคนพึงมี

มาเป็นเพื่อนกันจ้า เจ้านกน้อยที่บินออกจากรัง

เป็นผู้ลี้ภัยทางทวิตฮับ

เชื่อมั่นในเสรีภาพ ความเท่าเทียม และประชาธิปไตย ประชาชนต้องเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง ระบบเศรษฐกิจต้องเอื้อประโยชน์ให้ทุกคน ไม่ใช่นายทุนเพียง 1% ของสังคม

มิ้นท์ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 3 (อ.บางเลน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล), โฆษกพรรคก้าวไกล, รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นักร้อง ไม่ค่อยร้อง

加油HK เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
46.51k
Subscribers
Subscriptions