ohs98

@ohs98

ایمنی و بهداشت کار
location_onTehran
خطرات مواد شیمیایی فهرست: مفاهیم حدود زیان آور گازهای خطرناک گازهای سمی و محدوده های ریسک آنها گازها بی اثر راه های تماس مواد سمی و ورود آنها به بدن مواد شیمیایی سمی و خطرات آنها منوکسید کربن (CO) سولفید هیدروژن (H2S) اثرات بیولوژیکی گاز هیدروژن سولفوره سیانید آمونیاک (NH3) هیدورژن سیانید (HCN) دی اکسید گوگرد (SO2) کلر Cl2 اکسید نیتروژن NO و دی اکسید نیتروژن NO2 ازن (O3) کلرید هیدروژن (HCL) گاز بیولوژیکی (Biogas) لزوم اندازه گیری گازها در صنایع لوزی خطر بررسی حادثه واقعی مواد شیمیایی و … ادامه مطلب را در لینک زیر مشاهده کنید. https://acgih.ir/خطرات-مواد-شیمیایی/
0
remove_red_eye1
فهرست: مدل های منحنی دز و پاسخ مسمومیت نسبی حد آستانه مجاز – حد مجاز کوتاه مدت tlv-stel erpf چیست؟ روش های شناسایی مخاطرات مواد شیمیایی تقسیم بندی مواد بر اساس nfpa 704M روش های رفع آلودگی بهداشت صنعتی آیین نامه ها و قوانین دولتی سازمان های بهداشت و ایمنی فرایند مدیریت ایمنی PSM برنامه مدیریت ریسک RMP شناسایی ارزیابی و کنترل مدل های منبع مقایسه مدل های انفجار و پیامدهای ناشی از انفجار پیشگیری از وقوع آتش و انفجار و …. بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار 98% حوادث ناشي از كار قابل پيشگيري است. آمار حوادث ناشي از كار طي 20 سال گذشته در كشورهاي ژاپن و سوئد 20% و در فنلاند 62% كاهش را نشان مي دهد كه اين آمار بسيار قابل توجه است كه عامل عمده اين كاهش تغيير شرايط محيط كار از وضعيت ناايمن به ايمن بوده است. ادامه مطلب را در لینک زیر مشاهده کنید: ایمنی در صنایع شیمیایی https://acgih.ir/ایمنی-در-صنایع-شیمیایی/
0
remove_red_eye6
Click to load more