So a good girl she is #news technology #videos #myphoto #sports #nature

135Upvotes
22Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Vietnam' Beauty

Look carefully, this is not flower food #nature #videos #travel #myphoto

654 views ·
1.24k views ·
Chuyện hay

TỨC! Một lần hai con bọ chét nói chuyện với nhau, một con nói: - Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng tượng được, làm tao say mèm, mệt muốn chết luôn ấy. Tao tức lắm! Con bọ chét kia vội lên tiếng: - Thì tao đã kêu mày chuyển nhà sang "Râu" của con tiếp viên sao mày không nghe? Chỗ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sung sướng! - Thì tao cũng nghe lời mày rồi đấy. Nhưng tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râu thằng cơ trưởng... Vậy tao mới tức chứ!!! 🤣🤣🤣!

602 views ·

More from Vietnam' Beauty

Look carefully, this is not flower food #nature #videos #travel #myphoto

654 views ·
1.24k views ·
Chuyện hay

TỨC! Một lần hai con bọ chét nói chuyện với nhau, một con nói: - Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng tượng được, làm tao say mèm, mệt muốn chết luôn ấy. Tao tức lắm! Con bọ chét kia vội lên tiếng: - Thì tao đã kêu mày chuyển nhà sang "Râu" của con tiếp viên sao mày không nghe? Chỗ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sung sướng! - Thì tao cũng nghe lời mày rồi đấy. Nhưng tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râu thằng cơ trưởng... Vậy tao mới tức chứ!!! 🤣🤣🤣!

602 views ·