MÌNH VỪA CHUYỂN NHÀ SANG MINDS Jun 30, 2018, 12: 13: 24 PM, MÌNH MỪNG QUÁ. CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH MINDS. CHÚC CÁC BẠN LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC. TRANG BÌA TUẦN BÁO THIẾU NHI 1971-1975 CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM, NHÀ VĂN NHẬT TIẾN LÀM CHỦ BÚT. NHẬT TIẾN NỔI TIẾNG VỚI TÁC PHẨM: THỀM HOANG, ĐOẠT GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1961, CHIM HÓT TRONG LỒNG 1966.

153Upvotes
3Reminds

More from Conthocon

ĐANG IN NHIỀU T,I.Ề,N, ĐANG B,Ơ.M THẬT MẠNH, CHỈ CÓ L,Ê.N CHỨ CHƯA X,U.Ố,N.G ĐƯỢC.
http://banggia2.ssi.com.vn/ Mở sân chì VN-INDEX cho vui cuối tuần. Kính mời các Chiến hữu giải trí 😎 Hiện tại VN-INDEX 922.98 Tài xỉu VN-INDEX 920.20 Nhận cược trước 13:15 Hạn mức 15 tô Kính mời và mại dô mại dô Lụm tô lụm tô và lụm tô. 🤣🤣🤣
31 views ·

More from Conthocon

ĐANG IN NHIỀU T,I.Ề,N, ĐANG B,Ơ.M THẬT MẠNH, CHỈ CÓ L,Ê.N CHỨ CHƯA X,U.Ố,N.G ĐƯỢC.
http://banggia2.ssi.com.vn/ Mở sân chì VN-INDEX cho vui cuối tuần. Kính mời các Chiến hữu giải trí 😎 Hiện tại VN-INDEX 922.98 Tài xỉu VN-INDEX 920.20 Nhận cược trước 13:15 Hạn mức 15 tô Kính mời và mại dô mại dô Lụm tô lụm tô và lụm tô. 🤣🤣🤣
31 views ·