MƯU SINH CHÂN CHÍNH THẬT KHÓ- BEING A HONEST PEOPLE IS COMPLICATED IN VIET NAM Thương mẹ già mưu sinh......How do i love this old lady Gặp lính mẹ lính quýnh..........She is tremble uncontrollable to see the police Tịch thu không lý tình.............They confiscated her banana is not legally Nước mắt lời van xin..............Tear is full out with many words for imploring Một xã hội bất bình................Society is unfair Một đất nước điêu linh...........Country is ruined Một chế độ ác tính..................System is evil Bao giờ mới thanh bình...........When it will be peaceful ??? songnuocmientay-28/10/2018

130Upvotes
24Reminds

More from songnuocmientay

CHÍNH PHỦ MUỐN CƯỚP VÀNG CỦA DÂN.....BAD GOVERNMENT WANNA TO ROB OF .....................................................................GOLD FROM THEIR PEOPLE Một gam cũng không cho...........Even one gam is not given Nói gì bốn trăm tấn...................How could be four hundred ton of gold Lòng dân đang uất hận............Heart of people is full of hostile Muốn dân chủ tự do.................Democratic and freedom are must be enforce priority Vàng của dân dành dụm..........Gold is that belong to peope Đánh đổi bằng máu xương......They have to exchange by their blood and life Đâu phải lá mà lụm.................Ít is not a leaf to take so easy Hay đá sỏi ngoài đường..........It is also not stone on the road Chính phủ như cú vọ.............Bad government is as evil scops-owl Không giúp đỡ ,chẳng lo.......They are not take care and help people either Nhìn vào túi dân chúng..........They have just looking into people 's fortune Muốn móc đem về dùng.........Wanna to take out for using free Người dân giờ không ngu......The people is not innocent any more Im lặng trước bầy thú............Just keep silent in front of enemy Chờ cơ hội trả thù.................And waiting for right time to revenge Phế truất bọn chóp bu...........To dethrone all of the system songnuocmientay- 27/10/2018

930 views ·

ĐỨNG LÊN KHI CHƯA MUỘN............NEVER GIVE UP - STAND UP FOR FREEDOM Đứng lên giành lấy tự do...........................Stand up fo gain back freedom Bao người đã ngã là cho hòa bình.............Many people has died for our peaceful Tương lai là của chính mình..................... That is your future your destination Để cho chúng giết, nhục hình hoài sao.......Why do we have to stand miserable and torture Chúng đâu nghĩ đến đồng bào..................The government will never think of their people Chỉ lo cướp bóc làm giàu bản thân...........They are only plunder for their main purpose Công nợ thì gán cho dân........................The debt is being bear full responsiblity by the people Sơ sinh cũng gánh nợ nần như ai..........The new born is also a debtor Thống khổ nay đã quá dài.......................Popular grief and suffering is too long time Đất nước bán hết, hiền tài ra đi..............Country is being on sell , the talent people has all gone Bao năm dân được cái gì......................Years after years there is nothing for people Lạc hậu , ô nhiễm , độc chì , khắp nơi....Backward, poluted,toxic are everywhere Giờ còn kịp đồng bào ơi.......................The chance is still , let's acion Đồng lòng đứng dậy để đời sáng tươi...Unit ,stand up for better future with brightness Không thì đau khổ gấp mười ...............Others hand being more and more miserable Sau này con cháu thành người Hán nô...Our childrens, nephew will be a slavery songnuocmientay- 26/10/2018

1.17k views ·

HOÀI HƯƠNG ...........................................BEING HOMESICK ( Viết tiếp cảm xúc đất khách quê người) ( Write to someone living away from home) Ai hiểu nỗi lòng kẻ xa phương................How can some one could through a person who is ...................................................................away from home Bao nhiêu năm ngót thân dặm trường.....Year by year has gone, lonely in other country Đất khách , quê người,bao lạ lẫm..........Where is strange land, and everything is strange for .....................................................................new comer Thui thủi một mình,vắng tình thương.......Alone and lonely .without a real affection Giấc mơ đổi đời,hải ngoại hướng........With hopeful being better in foreign country Giã từ mẹ cha, xa mái trường............Say good bye to parents and get off from school Bao nhiêu tuổi mộng, đành bỏ lại........Dreams and other angel age are left behind Lặng lẽ âm thầm. bước trong sương...Silently step by step for leaving in the early morning Đi làm ngoại bang, người tưởng sướng..Someone thought , working in foreign country is so ...................................................................happiness Sấp mặt tối mày cuộc sống nương......They are could not imaged how suffering we are Cuối tuần rã rời nằm ngủ nướng..........Long day sleeping at weekend because of tired Trống vắng chơ vơ, bốn bức tường.....Lonesome ,sadness with four wall around Kiếp sống nơi xa đừng mộng tưởng....Do not think, it is good life in foreign country Lệ thắm gối nằm, nỗi buồn vương.......The tears one pillow with lonely feeling Bao đêm thức giậc , tưởng bên mẹ....Some time , wake up with a start, imaging that mother is ........................................................................next to us Trong lòng canh cánh , mong hồi hương...Heart is beating and wanna back to homeland to live ..............................................................last of life with parents songnuocmientay- 26/10/2018

997 views ·

More from songnuocmientay

CHÍNH PHỦ MUỐN CƯỚP VÀNG CỦA DÂN.....BAD GOVERNMENT WANNA TO ROB OF .....................................................................GOLD FROM THEIR PEOPLE Một gam cũng không cho...........Even one gam is not given Nói gì bốn trăm tấn...................How could be four hundred ton of gold Lòng dân đang uất hận............Heart of people is full of hostile Muốn dân chủ tự do.................Democratic and freedom are must be enforce priority Vàng của dân dành dụm..........Gold is that belong to peope Đánh đổi bằng máu xương......They have to exchange by their blood and life Đâu phải lá mà lụm.................Ít is not a leaf to take so easy Hay đá sỏi ngoài đường..........It is also not stone on the road Chính phủ như cú vọ.............Bad government is as evil scops-owl Không giúp đỡ ,chẳng lo.......They are not take care and help people either Nhìn vào túi dân chúng..........They have just looking into people 's fortune Muốn móc đem về dùng.........Wanna to take out for using free Người dân giờ không ngu......The people is not innocent any more Im lặng trước bầy thú............Just keep silent in front of enemy Chờ cơ hội trả thù.................And waiting for right time to revenge Phế truất bọn chóp bu...........To dethrone all of the system songnuocmientay- 27/10/2018

930 views ·

ĐỨNG LÊN KHI CHƯA MUỘN............NEVER GIVE UP - STAND UP FOR FREEDOM Đứng lên giành lấy tự do...........................Stand up fo gain back freedom Bao người đã ngã là cho hòa bình.............Many people has died for our peaceful Tương lai là của chính mình..................... That is your future your destination Để cho chúng giết, nhục hình hoài sao.......Why do we have to stand miserable and torture Chúng đâu nghĩ đến đồng bào..................The government will never think of their people Chỉ lo cướp bóc làm giàu bản thân...........They are only plunder for their main purpose Công nợ thì gán cho dân........................The debt is being bear full responsiblity by the people Sơ sinh cũng gánh nợ nần như ai..........The new born is also a debtor Thống khổ nay đã quá dài.......................Popular grief and suffering is too long time Đất nước bán hết, hiền tài ra đi..............Country is being on sell , the talent people has all gone Bao năm dân được cái gì......................Years after years there is nothing for people Lạc hậu , ô nhiễm , độc chì , khắp nơi....Backward, poluted,toxic are everywhere Giờ còn kịp đồng bào ơi.......................The chance is still , let's acion Đồng lòng đứng dậy để đời sáng tươi...Unit ,stand up for better future with brightness Không thì đau khổ gấp mười ...............Others hand being more and more miserable Sau này con cháu thành người Hán nô...Our childrens, nephew will be a slavery songnuocmientay- 26/10/2018

1.17k views ·

HOÀI HƯƠNG ...........................................BEING HOMESICK ( Viết tiếp cảm xúc đất khách quê người) ( Write to someone living away from home) Ai hiểu nỗi lòng kẻ xa phương................How can some one could through a person who is ...................................................................away from home Bao nhiêu năm ngót thân dặm trường.....Year by year has gone, lonely in other country Đất khách , quê người,bao lạ lẫm..........Where is strange land, and everything is strange for .....................................................................new comer Thui thủi một mình,vắng tình thương.......Alone and lonely .without a real affection Giấc mơ đổi đời,hải ngoại hướng........With hopeful being better in foreign country Giã từ mẹ cha, xa mái trường............Say good bye to parents and get off from school Bao nhiêu tuổi mộng, đành bỏ lại........Dreams and other angel age are left behind Lặng lẽ âm thầm. bước trong sương...Silently step by step for leaving in the early morning Đi làm ngoại bang, người tưởng sướng..Someone thought , working in foreign country is so ...................................................................happiness Sấp mặt tối mày cuộc sống nương......They are could not imaged how suffering we are Cuối tuần rã rời nằm ngủ nướng..........Long day sleeping at weekend because of tired Trống vắng chơ vơ, bốn bức tường.....Lonesome ,sadness with four wall around Kiếp sống nơi xa đừng mộng tưởng....Do not think, it is good life in foreign country Lệ thắm gối nằm, nỗi buồn vương.......The tears one pillow with lonely feeling Bao đêm thức giậc , tưởng bên mẹ....Some time , wake up with a start, imaging that mother is ........................................................................next to us Trong lòng canh cánh , mong hồi hương...Heart is beating and wanna back to homeland to live ..............................................................last of life with parents songnuocmientay- 26/10/2018

997 views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!