VÌ ĐÂY LÀ GROUPS...CÀY...NÊN TẬN DỤNG SỰ THUẬN TIỆN CŨNG NHƯ SỐ ĐIỂM TỐI ĐA...MINDS VẪN TÍNH ĐIỂM VOTE COMMEN NHƯ VOTE BÀI ĐĂNG...CHO NÊN AI ĐĂNG BÀI CÓ TRÁCH NHIÊM VOTẸ COMMEN BÀI ĐĂNG CỦA MÌNH...VÌ LÀ BÀI ĐĂNG THỨ HAI TRONG NGÀY CỦA TUI NÊN CÁC THÀNH VIÊN KHÔNG... REMIND...THANKS.

121Upvotes
28Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from World Full Of Beauty

2.18k views ·
997 views ·

Chúc các a/c ngày mới vui vẻ.

979 views ·

More from World Full Of Beauty

2.18k views ·
997 views ·

Chúc các a/c ngày mới vui vẻ.

979 views ·